Kjøleskapet… Fridgitoid 9000.. Kjøkkenapparat eller din venn i hverdagen?

Ideen om verdens beste kjøleskap ble unnfanget få dager før ACDC gikk av stabelen, men vi hadde et kjempeproblem… Vi manglet jo et faktisk kjøleskap å «smartifisere». Heldigvis sitter teammedlemmene på enorme kunnskaper innen papp- og gaffateipkonstruksjon. Med en 3D-printer, semi-god kjennskap til 3D modellering en livlig fantasi klarte vi å lappe sammen en pappeske som absolutt minner om ekte vare.

Her er en video som viser vår fantastiske kjøleskapslogo som spinner rundt og indikerer at det er liv. Når døren åpnes trigges vår knappesensor som gjør at kamera tar bilde.
Dette oppsettet hadde ikke vært mulig uten den trofaste Arduinoen, som bygger på det eldgamle programmeringsspråket C som først brukt i 1972. Some things never change, og hvorfor bytte ut noe som fungerer?

Bildet sendes til Azure Cognitive services. Responsen kan du se på skjermen i videoen. Helt klart og tydelig en appelsin der altså. Deretter sendes dette til Power Automate for å oppdatere innholdet i ingredients-tabellen som beskriver hva som finnes i kjøleskapet. Orange = True!

Her har vi et flott B2C-produkt som forenkler hverdagen til alle mennesker og skillpadder med middagskvaler! Det beste av alt, latterlig lave produksjonskostnader! Hvis ikke det er Business Value så vet ikke jeg 😉

Dirty Hacker

Vi har gleder av å presentere vår Dirty hacker Kenny!

Vår kjære Kenny har laget en function app som trigger en logic app. I stedet for å skrive direkte til dataverse og sette opp kode som henter authentication tokens og håndterer dette, sender denne function appen dataen til en logic app. Denne logic appen håndterer da alt med autentisering. Dette legger til et ekstra ledd som forsinker hele prosessen, noe som IKKE er lurt når man vil jobbe med real time data. Spesielt når det er snakk om uvurdelige kunstverk.

Dette er for å skrive sensordata til dataverse sånn at vi kan bruke det i visualiseringen i Power BI

I og med at vi ikke har penger til å kjøpe mange (eller i det hele tatt èn) sensor, har Kenny enda en nasty hack. Dette går ut på å simulere sensordata.

Siden vi ikke har tilgang på noen IoT-enheter (😢) genererer vi målingene ved bruk av simuleringer fra en Raspberry Pi web simulator: https://azure-samples.github.io/raspberry-pi-web-simulator/ som vi har ti instanser av og skriver til ti forskjellige enhetregistreringer i IoT Hub i Azure.  

Denne dataen blir så tilgjengeliggjort i endepunktet som er innebygd i IoT Hub som igjen trigger en Azure Function App som formaterer dataen og trigger Logic app som skriver til Dataverse.  

Dette gjør at vi kan vise temperatur og fuktighet i “vårt museum”. Selv om det i dag ikke er hooket opp noen sensorer. Dette er jo noe man ikke kunne sendt inn i prod, ettersom den ikke er koblet til noen sensorer og man dermed ikke ville fått beskjed selv om museet skulle brent ned og oversteget grensen for hva maleriene tåler av temperatur 🙂

Update after request from judges, and new badge claim!

Since we didn’t show enoug last time when trying to clam the Retro badge, here we go again! Here we will show how we used paint to create the sause for the Pizza in the Head 2 Head challenge. But, paint wasn’t enoug, so we had to use Power Point as well. Had to make the transparent background in Power Point, as it’s not possible in Paint. We think that all graphic designers would either shoot themself or turn around in their grave if they knew we did this to make a red round object with a transparent background. So, if this is not a dirty hack, then how would you explain why not to the graphic designer that’s about to …… Yeah, you know…

Kapaow! Real time data in Power Apps Portals!

In order to be sure all data in the Covert Operation Center is up to date, we have to make sure caching is disabled. This is not possible by design in portals. But no worries. We have a dirty hack in our sleeves.

In order to reset the cache, we must navigate to /_services/about within the solution and click the “Tøm hurtibuffer” for the page.

Then we can monitor the network when clicking the button and save the request as a fetch request. Then we create a setTimout function with location.location() at the end.

And kapow! We have real-time data as long as the page is open within and browser.

How to make Google Maps work in .NET MAUI!

MAUI is still in Preview. That means it has a relatively small feature set and some of it doesn’t work as you’d expect. The fun part is figuring out how to make it work.

We wanted to implement an interactive map in a portion of our app. Seems like MAUI doesn’t support a solution for it yet. Whoops. Xamarin.Forms, the predecessor of MAUI, does support it but it hasn’t been ported to MAUI yet. So what do you do?

Here’s what we did:

 • Create a React project
 • Implement a React Component that shows Google Maps
 • Pass in location data to create pins
 • Host the app as a separate web app on a website (https://sosmap.vercel.app)
 • Show that React app as a “WebView” inside the MAUI app
  • A webview is a webpage hosted inside your app

Suddenly you have an interactive map in your application.

This isn’t the way MAUI is supposed to work, but a hack while it is in preview!


Also, the React app is hosted with CI/CD for a proper agile workflow.

Bilde gjennkjenning

Vi i Munchmuseet er veldig glade for å kunne lansere en ny funkjsonalitet i Munch besøksappen: GiveMeMoreInfo!

Syns du at maleriene våre vekker interesse, men du skulle gjerne hatt enda mer informasjon om maleriet? Da har vi løsningen for deg!
GiveMeMoreInfo! gir deg mer informasjon om maleriet du ser på gjennom applikasjonen. Det eneste du trenger å gjøre er å ta et bilde av maleriet, og informasjonen hentes inn automatisk!

Link til video: https://youtu.be/DUkVdxUdlGI

Teknisk informasjon:

 • Vi bruker Ai Builder for å gjenkjenne ulike malerier. Denne har blitt trent ved bruk av ca. 15 bilder fra hvert maleri. (Litt Nasty??)
 • Vi bruker en Power Automate for å motta bilde fra Canvas Appen, sender bildet videre til AI modellen som returnerer hvilket bildet det kjenner igjen i fotografiet tatt fra Canvas Applikasjonen.

I fremtiden håper vi å kunne bruke appliasjonen for å:

 • Utvide til å gi tilpasset informasjon baser på alder f.eks
 • Gi informasjon om lignende mallerier du kunne ha likt som Museet også har inne eller i sin virtuelle samling
 • Gi forslag til besøk i andre museer basert på dine interesser.
 • Vise hvordan bildet faktisk så ut da den ble laget ( mallerier er ofte gule grunnet at coaten over har decomponert grunnet UV lys og ligende)

Viva Connections and a nasty hack – because UX frigging matters!

When our turtles aren’t swinging around New York City or munching on their favorite past time food of pizza’s – they are checking in on the TMNT HQ Intranet to see what’s happening, or chatting with other crime fighting colleagues in Teams.

Using a Home site via Viva Connections is the best way to do this, but unfortunately there’s a bug where the home site shines thru the navigation menu and breaks the user experience.

Quickest way to solve this? Contact Pizza Times trusted member Mikael and have him install the swizz army knife off all time – https://github.com/pnp/sp-dev-fx-webparts/tree/main/samples/react-script-editor. With a simple accessibility script in place, things are back to normal.

Script to fix the order of business

(Thieving bastard badge is attributing to other 3rd party usage in the solution – API’s etc)

The ALIAS from hell

.NET MAUI is in Preview. Visual Studio is in Preview. If you try to do it on a Mac it feels like every single line of code is in Preview. It isn’t even the real Visual Studio, it’s “Visual Studio for Mac”.

Developing a .NET MAUI project on a MacBook is pain. The project will suddenly stop building and you will not know why. We spent hours debugging to get it working on a Mac again, but even then it is inconsistent.

To get a consistent build I created an ALIAS to run the app.

alias fuck="cd ~/git/all-the-code/Sos.ClientApp && rm -rf obj bin && dotnet restore && dotnet restore && dotnet build -t:Run -f net6.0-maccatalyst"

This command navigates to the project, removes any generated files, restores not once but twice (trust me, I have to) and then builds the project.

It’s way slower than just building normally, but it works. Now I can go back to being happy and creating awesomeness 😄

The real nasty hacker

 1. When visiting www.elskling.no we used Fiddler to decrypt the HTTPS traffic to find the API they are using to get data. And turned it into our own custom connector.

2. We came above another API that gets both historical and today’s spot price in Norway. This could be filtered with “NO1” and so on, based on where in Norway you want to get a price from.

After getting some errors using the API, we needed an API key. After submitting an email to the email listed we received an API Key. After some more research, we could see that this is an API created by a “hacker” who abuses another public API that requires payment. We think that this is the ultimate candidate for “Thieving bastard”.

We are using this API to visualize today’s spot price and to create a local history in our database to create forecasts on prices with AI in the future.

3. The last API we are using is to get each day’s weather forecast, this is going to be combined with historical spot prices to forecast future prices on electricity. These prices are very much based on weather, and that’s why it is very relevant to include this in our library of apis.

Skumle lyder

Ved å bruke Microbit sound sensor, makecode-rammeverket Microsoft MakeCode for micro:bit (microbit.org) og Azure functions registerer vi lyder fra mutanter som romsterer rundt i fjæra.

Vi snakker med Azure functions gjennom Microbit-rammeverket via Wifi

Lydsensor koblet mot Microbit

Vi kobler sammen hovedkort og IoT-modulen til Microbit. I tillegg har vi koblet på lydsensoren for å registrere lyder innenfor et bestemt lydnivå.

Inne i makecode konfigurerer vi IoT-modulen til å snakke med Wifi. Dette gir oss mulighet til å snakke med skyen.

Videre viser vi også lokalt på tilkoblet led-skjerm på Microbitmodulen indikasjon på registrert lyd for å verifisere at vi tar i mot data lokalt.

Ved å sende lyddata fra sensoren til Azure function så registerer vi dataene i Dataverse.

Vil claimer Thieving Bastards og Nasty Hacker for denne