MOIST MUNCH

Ved hvert maleri er det satt opp IoT enheter for måling av fuktighet og temperatur. Dette er for å overvåke at målingene ikke går over terskelverdier som kan skade de uvurderlige maleriene. Etter at dataen har blitt hentet fra IoT-enhetene så må de visualiseres slik at ansatte kan bruke dataen for og enkelt ha oversikt over hvordan forholdene til maleriene er.

Når de åpner Power BI dashbordet så møter de denne skjermen her:

Fargene for dashbordet er valgt etter museets fargeprofil: rød, hvit og svart, og følger dermed også fargeprofilen som er satt for resten av den totale løsningen med besøkende-delen.

Helt på toppen får de gjennomsnittsmålingene fra alle sensorene gjennom hele museet ved de tidspunktene målingene ble gjort, med et minutts oppløsning.

På bunnen får vi opp temperatur- og fuktighetsmålinger for de to rommene som det er satt opp sensorer for: “Solrommet” og “Månerommet”. Der har man mulighet til å klikke inn på rommene for å få mer detaljerte data om målingene for hvert maleri. Trykker man for eksempel inn på solrommet får man opp:

Der man kan se på de målingene som er gjort for sensorene de siste timene. Pilen på logoen tar deg til forsiden og gir deg også mulighet til å klikke deg inn på data for det andre rommet:

Som viser en lignende side som Solrommet, men med sensordata fra Månerommet.

Dash it out

Splinter har behov for å ha oversikt over hva som skjer i TNMT gjengen til enhver tid, derfor har vi lagt opp en oversikt hvor mange pågående saker, hvor mange Ninjaer og hvor mange Villians som er rapportert til enhver tid. Værdata er også viktig for å ikke sende ut Ninjaer i tyfoner og annet skummelt vær som kan dukke opp.

MaMNT dashing it out for operators

SOS Operator life is hard, and even harder when you have to handle everything on a SOS-by-SOS basis. In order to aid operators in dispatching the correct resources and communicating preventative measures, MaMNT have now set up a Power BI dashboard that gives operators an overview of the current and past situation in the Oslo area.

Being new to Power BI, we explored a number of different metrics that could be useful to operators in report form. Not all of them were feasible, but the heatmap we set up is the crown jewel of the report. It will act as a basis for preventative measures and staffing (turtle) needs around the city.

The first page of the report contains a heatmap of SOS calls throughout the Oslo area, which is updated every 15 minutes with new, incoming SOS calls. It also shows the spread of SOS types, and the map can be filtered to specific types by clicking the columns.

The second page shows a pie chart of the SOS types, combined with a list that shows detailed data on each SOS call.

The third page shows the 30 “neediest” citizens by number of SOS calls. The list on the right shows the types of calls made by each of the needy citizens.

Target crawler

Re-post for SOME blogging from the interwebs targeting the Crawler badge

Using Microsoft Search Graph Connector and Microsoft Graph Search API’s we are indexing/injecting the ACDC blog posts into the TMNT intranet sphere to allow our turtles to stay up to date on what competitors are doing.

Graph Connector Setup
Graph Search in action

The Media dashboard has also been extended with a twitter feed.

Dashes and numbers

Før Bombshells bygger det store dashbordet som viser data fra sensorene som ligger i Oslofjorden, så ønsker de å bygge kompetanse. En lavthengende frukt var da å sette Donatello til å lage et dashbord med et dataset som allerede var på plass.

Donatello drømmer stadig om å bade i Maldivene og jobber hardt for å nå dette målet. Han har nå hentet ut data fra SharePoint som han har brukt for å bygge opp en PowerBI-rapport.

I rapporten har han lagt inn en tabell som inkluderer alle innleggene i bucketlisten. Her finner vi nøkkeldata som hva de ønsker å gjøre, hvem som har målet, hvor de skal og ikke minst hvor sannsynlig det er at målet nås. I selve rapporten er det lagt inn grafer som filtrert på valg i tabellen viser gjennomføring, Hvem som ligger best an til å gjennomføre drømmen, kart som viser hvor men ønsker å reise og hvilke kategorier som er representert.

Sammen med en PowerApp hvor brukerne kan redigere målene direkte fra rapporten, legges det hele inn i et dashbord som deles sammen med hele teamet gjennom Bombshell sitt workspace.

Og for å mota litt ekstra “kredd” fra gjengen sin, har Donatello lagt inn det hele i Teams

Til slutt tar vi med hvordan rapporten ser ut i mobile view hvor elementene er lagt opp tilpasset mobilvinduet og fyller tilgjengelig plass deretter.

Dashboard for end customers!

We have created a great-looking dashboard with three pages for potential and current customers.

“Today’s Overview” page are showcasing today’s electricity price and the provider with the best and lowest price. It is easy to compare between electricity providers and get an overview of how today’s market behaves. You can also see your maximal potential savings.

The “Electricity providers last 30 days” page gives the customer an even greater overview of the current market situation. All the electricity providers are matched up against the Spot Price, and it is easy to spot the providers with the biggest fees. We have also included a comparison between the cheapest variable price and the fixed price.


We have created a great-looking dashboard with three pages for potential and current customers. “Today’s Overview” page are showcasing today’s electricity price and the provider with the best and lowest price. It is easy to compare between electricity providers and get an overview of how today’s market behaves. You can also see your maximal potential savings. The “Electricity providers last 30 days” page gives the customer an even greater overview of the current market situation. All the electricity providers are matched up against the Spot Price, and it is easy to spot the providers with the biggest fees. We have also included a comparison between the cheapest variable price and the fixed price. The “Energy Origin” page gives you an overview of where the electricity is generated between the providers. And to the left in the graph, we can analyze the top three providers with the most renewable electricity and compare it to their electricity price

IoT Central

Med hjelp av IoT Central kan vi vise frem leselig data. Microsoft har en “IoT Plug and Play” app som kan sende data hentet fra smart telefonen. Bilde nedenfor er et skjermbilde av appen på telefon.

IoT Plug and Play – App

Denne dataen har vi klart å sende til IoT Central. Bilde under viser data som blir sendt fra smarttelefonen.


IoT central:

Smarttelefonen kan vi bruke som som å simulere hvordan skildpadder eller fisker beveger seg i området. Med denne løsningen kan vi koble flere smarttelefoner til IoT Central, slik at det blir mer realistisk.

IoT DevKit

Vi har også koblet opp en MXCHIP (IoT DevKit) til Iot Central til vise frem temperatur, humidity osv… som er viktige data for å skape et godt og behagelig miljø til dyrene:

IoT Central/IoT Plug and Play er nytt og hipt så vi claimer Hipster badge. Dasboardet godt leselige grafer, så vi prøver oss på Dash It Out Badge. Vi claimer også Embedding numbuts grunnet IoT-løsningen.

Clame for Dash It Out

Vi har laget en Power BI løsning med fokus på oversikt i en krisesituasjon for Lego City. Evil Mountain har en aktiv vulkan som må overvåkes og krisehåndtering må være lett tilgjengelig ved utbrudd. Borgemester Captain America og innbyggerne har høy tillit til hverandre og systemene som er satt i drift for byens sikkerhet.

I oversiktsbilde ser vi live data fra sensorene som er plassert i fjellet og måler temperatur. Dersom temperaturen overstiger en kritisk grenseverdi bli rapportbrukerne varslet. Temperatursvingningene fra sensorene vises som KPI og historisk:

Ved vulkanutbrudd er værforholdene svært kritiske for å ha kontroll på situasjonen. Vind påvirker spredningen av brann og hastigheten denne spredningen skjer. Ved høy vind vil brannen flytte seg svært fort. Derfor er det integrert værdata i rapportpakken.

Øverst i værvarslet ser vi temperatur og vind for valgt dag. Hover gir kort oversikt over været.

For et dypdykk i værvarselet kan oversikten benyttes:

Under en krisesituasjon melder innbyggerne skade og behov for hjelp i innbyggerportalen.

Rapportpakken viser oversikt over antall saker og en oversikt over sakene som er meldt inn, når og av hvem.

Når sakene blir meldt inn blir sakene prioritert og det blir opprettet arbeidsordre. Antall arbeidsordre og oversikt finnes her:

Rapporten er også optimalisert for mobil visning.

Power BI med input fra Power Virtual Agent (Sharepoint) og Dataverse

Dashboard på gang med personlig utvikling for brukeren. Vi jobber med å hente inn data fra ulike kilder, og foreløpig henter denne rapporten inn “antall pushups”, dagsform og produktivtet. De to siste kategoriene innhentes fra vår chatbot, der bruker får spørsmål om dette. Data sendes så over til Sharepoint med en Power Automate Flow. Pushups-data blir generert i vår egen app, og lagret i Dataverse. Øverst har vi lagt på et par filter for brukervennlighet.

Vi vil ha inn flere ting også, men se gjerne hva vi har fått på plass så langt i skjermbildene nedenfor. Hva synes du vi bør få inn i dashboardet?

Prøver med dette å oppnå badge for Dash It Out!