Fremtidens Muchmuseum 

Dagens museer står overfor mange ulike utfordringer, det spenner fra globaloppvarming, nedbryting av bilder til å engasjere brukere og få besøkende. Dette er noen av de problemstillingene vi har tatt for oss i denne løsningen.  

Etter intensiv sommerjobb for oss har The Sopranos endelig levert det ferdige produktet. Vi har valgt å presentere det ved bruk av brukerhistorier for å få frem nytten av løsningene. Vi har to hovedløsninger som presentert av hver brukerhistorie. 

Jens Driftingeniør sier: 

“Som driftsingeniør hos Munchmuseet er jeg spesielt opptatt av å bevare malerienes integritet. Vi har nylig funnet ut at fuktighet er et av de største faktorene som bryter ned maleriene. Vi har også et underdimensjonert luftanlegg og trenger en visualisering av temperatur og fuktighet rundt maleriene slik at vi kan prioritere kapasitet der det er behov. ” 

Løsning – Moist Munch 

For å løse driftingeniørens behov for monitorering av fuktighet og temperatur har vi installert IoT sensorerer ved hvert maleri og laget et oversitklig dashboard i PowerBI for god visualisering av temperaturene og fuktighet. Når driftingeniøren åpner dashboardet får de opp dette: 

Helt på toppen får de gjennomsnittsmålingene fra alle sensorene gjennom hele museet ved de tidspunktene målingene ble gjort, med et minutts oppløsning. 

På bunnen får vi opp temperatur- og fuktighetsmålinger for de to rommene som det er satt opp sensorer for: “Solrommet” og “Månerommet”. Der har man mulighet til å klikke inn på rommene for å få mer detaljerte data om målingene for hvert maleri. Trykker man for eksempel inn på solrommet får man opp: 

For mer informasjon se tidligere post: 
 
Fargene for dashbordet er valgt etter museets fargeprofil: rød, hvit og svart, og følger dermed også fargeprofilen som er satt for resten av den totale løsningen med besøkende-delen. 
 
Brukte tekologier:  

PowerBI, Azure IoT Hub, Function App, Logic App, Dataverse 

Business Value 

Minimere nedbrytelse av malerier og kunstverk:  

Denne løsningen vil bidra til at driftingeniørene kan iverksette riktige tiltak for å holde både temperatur og luftfuktighet under terskelverdier for å minimere skade på uvurdelige malerier. På denne måten kan levetiden til maleriene økes, slik at flere generasjoner rekker å oppleve dem i sin levetid. Dette vil også gjøre at vi sparer betydelig penger på restaurering av maleriene våre. Dette er dyre og intrikate prosesser som krever spesialisert håndtverk og metoder.  

Det er blitt bevist at luftfuktighet er hovedårsaken til degradering av malerier som har brukt Kadmium gult(cadmium yellow) på maleriet. Flere av Munch sine mest kjente malerier, slik som Skrik bruker Kadmium gult. Fargen ble også brukt av Vincent van Gogh, Henri Matisse og Pablo Picasso på 1800-tallet tallet fordi den dekket godt. Dette er like relevant for deres malerier som for Munch sine! For mer informasjon se tidligere bloggpost under “Most Extreme Business Value” (LENKE: https://acdc.blog/steria2022/hva-har-vi-gjort-i-dag/) 
 
Denne løsningen kan også enkelt selges videre til andre museer rundt om i verden da luftuktighet er den største fienden mot bevaring av malerier i museer verden rundt!  
 

Fremtidsmuseet 
 

Museumsleder Mona sier: 

“Som museumsleder I Munchmuseet ønsker jeg å: 

1) Sette oss på kartet og finne nye innovative måter å fremstille både vår egen og våre partneres kunstsamlinger på.  

2)Vi vil også gjerne finne en ny måte å gi mer informasjon om kunstverkene våre til de besøkende. Nå har vi prioritert veggplassen på å få plass til flest malerier, men vi har fått mye innspill om ønske om mer informasjon om maleriene.   

3)Det er heller ingen hemmelighet at menneskekraft er dyr, og vi vil gjerne gjøre noen besparelser her slik at de ansatte kan prioritere arbeidsoppgaver anderledes!  

Målet er å bli fremtidens interaktive museum! ” 
 

Løsning – Munch Visit 

Den nye besøksapplikasjonen har 3 funksjoner som hver av dem løser et av de overnevnte problemene. De tre funksjonene er virtuelt museum, immersion og chatrobot.  

Virtuelt museum 

Vi har i flere år vært preget av Covid, og den har begrenset mulighetene vi har til å bevege oss som tidligere. Ved hjelp av den nye appen vår kan besøkende nå besøke vårt digitale museum med både bilder og behagelig bakgrunnslyd som støtter opp under opplevelsen av museet. Museet kan også brukes med VR briller for de som ønsker det.  I en verden der unge er vant til å bruke digitale verktøy til å interagere med omverdenen. Er dette det første steget mot en mer digitalisert og fremtidsrettet museum.  

Se link til video:

Business Value 

Målet er at fremtidens museum skal bli en møteplass både digitalt og fysisk. Hvordan skal vi få flere besøkende oftere. Med det nye virtuelle museet gir det museet mulighet til å oppdatere utstillingen sin hyppigere som gjør det mer interessant for interesserte å komme hyppigere, ved å samarbeide med andre museer. Den unike muligheten der man kan oppleve digital kunst som NFT på en mer tradisjonell måte kommer til å trekke oppmerksomhet. Dette vil trekke til seg flere nysgjerrige besøkende.  

Fordelen med et virtuelt museum er at det ikke vil bli stengt ned på samme måte som et tradisjonelt museum, og kan derfor fortsette å holde åpent uansett hvilken situasjon verden befinner seg i (pandami).  

Utstillingene kan være tilpasset hvert enkelt kunstverk med lyd og omgivelser, uten begrensingene den fysiske verden gir med tanke på plass og skjørheten til kunsten.  

Under business value til Dashbordet har vi beskrevet hvordan fuktighet og temperatur påvirker bildene.  

Ved å redusere stresset maleriene blir utsatt for kan man bevare dem lenger, men også spare miljøet for frakting av malerier fra andre museer, og redusere strømmen for å opprettholde de best egnede forholdene når det kommer til temperatur og fuktighet rundt bildene. Dette er også et skritt mot et grønnere museum. 
​ 

Immersion: 

“2) Vi vil også gjerne finne en ny måte å gi mer informasjon om kunstverkene våre til de besøkende. Nå har vi prioritert veggplassen på å få plass til flest malerier, men vi har fått mye innspill om ønske om mer informasjon om maleriene.“ 

Løsningen vår på dette ble funksjonaliteten Immersion! Her kan brukerne bruke Much Visit Applikasjonen til å ta bilde av malerier de ønsker å få mer informasjon om, og informasjonen hentes inn automatisk!  

Lenke til Video for illustrasjon: https://steria-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kenny_nguyen_soprasteria_com/EY_ZavyrNRlMj7cqexa6YvoBeQReWByUg9w-GNp8cmGNvw

Brukt teknologi: AI Builder, Power Automate, Canvas Applikasjon,  

Buisness Value: 

Ved å legge inn mer informasjon i applikasjonen i stedet for ved siden av kunstverket kan vi bruke plassen på veggen til å stille ut enda flere bilder. Denne vil også skape et mer interaktivt museum som støtter under målet om å bli fremtidens museum. Denne funkjsonaliteten skal også skaleres til andre museer slik at besøkende rundt om i verden som er ekstra nysjerrige kan ta i bruk applikasjonen hos seg.  
Se blog om denne funksjonaliteten for mer informasjon: https://acdc.blog/steria2022/bilde-gjennkjenning/ 

Chatrobot 
“Det er heller ingen hemmelighet at menneskekraft er dyr, og vi vil gjerne gjøre noen besparelser her slik at de ansatte kan prioritere arbeidsoppgaver anderledes!” 
Chat botten vår bruker kunstig intelligens for å hjelpe deg med spørsmål du måtte ha under besøket! 

 


Se tidligere post for mer informasjon: https://acdc.blog/steria2022/lazy-chat-bot-makers/#respond 

Business Value 

Chatbotten kan nå avlaste ansatte slik at de besøkende heller bruker applikasjonen enn å kalle på de ansatt for hjelp. De ansatte kan da bruke arbeidsdagen på mer verdiskapende oppgaver.  

Hva har vi gjort I dag: 

Excellent User Experience 

Vi har oppdatert det visuelle i besøkapplikasjonen slik at det passer sammen med look and feel for Munch museet. 

Bildene under viser noen skjermbilder av munchmuseet sin egen nettside.  

Under kan dere se det gamle og det nye utseende på appen vår.  

Dette er for å lage og styrke et helhetlig brand av Munchmuseet. Det skal ikke være et spørsmål om at dette er den offisielle Munchmuseet appen. Se tidligere post(https://acdc.blog/steria2022/en-visuell-orgasme/). Et helthetlig utseende på hjemmesiden og appen knytter dem mer sammen, og med de kule featuresene i appen er det med på å fremme et inntrykk om at Munchmuseet er et innovativt og fremtidsrettet museum som har mye å by på.  
 
Power BI Dashboard: 

Driftingeniørene vil hver dag ha en oversikt over temperaturene i de ulike rommene, sjekke hvilke rom som har økte verdier for temperatur og fukt.  I dag har vi satt opp dashbordet og slik ser det ut. Tanken er at det skal være lett å få en rask oversikt og innhenting av nødvendig informasjon for å sette I gang tiltak for bevaring av malleriene.  

Her har vi fokusert på å få inn den informasjonen som er nødvendig for driftsingeniørene for og få en rask og god oversikt. Dette er med på å gjøre det lettere for de ansatte på museet å ta de grepene de skal for å bevare kunsten på museet. Dette sitatet fremhever hvorfor det er viktig at dashbordet raskt kan gi god oversikt. “Mange var allerede skjøre da de ble en del av museets samling, og burde kanskje ideelt sett vært lagret i mørke, kalde rom for ikke å gå i oppløsning. Likevel velger vi å vise dem frem.” 
https://www.munchmuseet.no/samlingen/disse-kunstverkene-vil-en-dag-forsvinne/ . Dashbordet har flere sider der det er mulighet for å gå til andre sider for å få mer detaljert informasjon om de enkelte rommene. Det er viktig om det skulle oppstå enkelthendelser i ett av rommene. Er det økt gjennomsnitt i et av rommene; har det oppstått en brann ved en sensor øker det temperaturen på det punktet veldig, og dermed drar opp temperaturen. Det kan også være at det er litt flere folk enn vanlig som gjør at temperaturen og fuktigheten øker. Her er det viktig med ulike nivåer med informasjon for å kunne iverksette riktige tiltak for bevaring av kunstverket.  

Dashbordet er ikke like visuelt appellerende som besøksappen, men skal brukes av trente brukere og er høyst funksjonell og viktig for driften av museet.  

Most Extreme Business Value 

I denne delen presentere vi nye featues som gir tilleggsverdi fra det vi presenterte i går.  

Minimere nedbrytelse av mallerier og kunstverk: 

Munchmuseet har I likhet med andre museer malerier som sakte med sikkert brytes ned av omgivelsene: 

Har du tenkt på at kunstverk ikke nødvendigvis varer for alltid? Akkurat som gamle aviser kan bli til porøse, gule flak, skjer det samme i mange tilfeller med kunst. Materialer som papir, tekstil og fargepigment brytes naturlig ned over tid, og når de utsettes for lys, går denne nedbrytingen raskere. Ingen av bildene Edvard Munch etterlot seg, vil vare evig. Mange var allerede skjøre da de ble en del av museets samling, og burde kanskje ideelt sett vært lagret i mørke, kalde rom for ikke å gå i oppløsning. Likevel velger vi å vise dem frem. Fargene i disse bildene vil trolig oppleves annerledes av våre barn og barnebarn enn de gjør av oss. 
 
Og etter forskning ledet av National Research Center oppdaget de at: 
“The latest research results show that – contrary to what was previously thought – light is not the main reason for the degradation of cadmium yellow coloured layers in the painting, but rather humidity” . 
 
Flere av Munch sine mest kjente mallerier, slik som skrik bruker Kadmium gult. Fargen ble også brukt av Vincent van Gogh, Henri Matisse og Pablo Picasso på 1800-tallet tallet fordi den dekket godt. Detter like relevandt for deres mallerier som for Munch sine!   
 
Derfor vil målingene av temperatur og fuktighet rundt hvert mallergi gi innsikt og kunnskap til å iverksette gode og målrettede tiltak for bevaring av uvurderlig kunstverk slik at enda flere generasjoner kan ha glede av dem i dere fysiske form. Men denne teknologien kan også brukes i andre museum og for andre kjente kunstverk over hele verden. 

Virtuelt museum- utstilling for hvordan maleriene egentlig var malt? 

“Fargene i disse bildene vil trolig oppleves annerledes av våre barn og barnebarn enn de gjør av oss. Her forklarer vi hvorfor.” 

Som et resultat av maleri som sakte men sikkert brytes ned, vil det virtuelle museumet kunne stille ut kunsverket I sine beste dager til sammenlikning til dagens tilstand, det kunne også være veldig interesassant å stille ut verkene over tid “En reise gjennom tiden”. Noe som vil være lettere å gjennomføre i et virtuelt museum.  
 
Utstilling av muserumbilder kan også skjerme de spesielt utsatte malleriene for lengre tid med skade fra omverdene.  

Rock Solid Geeknes 

Ikke alle nerder progger i C og har våte drømmer om arduinoer. I løpet av de siste 24 har Morten virkelig har fått lov til å lov til å utfolde seg som den visuelle nerden han egentlig er (cries in SharePain). Vi snakker wireframing i Figma, custom vektorgrafikk, fargeteori og WCAG-awesomness #HighAvailability. Selv om vi prøvde å overtale han om at ikke alt må se helt optimalt ut, har han kompomissløst gått til verks for unngå alt som ligner på standard PowerApps-utseende. Vi er selvfølgelig veldig fornød med det ferdige resultatet selv om Morten gråter på innsiden fordi han ikke fikk chatbot-ikonet sitt i riktig farge. 

Se tidligere post(https://acdc.blog/steria2022/en-visuell-orgasme/) 

Killer App 

Endelig er dashboardet til driftingeniørene oppe og går! Nå kan de se temperatur og fuktighetsmåling rundt hvert malleri i et oversiktsbilde og sette i gang målrettede tiltak for å minske skade på uvurdelige kunstverk.  

Se tidligere post(https://acdc.blog/steria2022/dashbord-for-ansatte-pa-museet/)

MOIST MUNCH

Ved hvert maleri er det satt opp IoT enheter for måling av fuktighet og temperatur. Dette er for å overvåke at målingene ikke går over terskelverdier som kan skade de uvurderlige maleriene. Etter at dataen har blitt hentet fra IoT-enhetene så må de visualiseres slik at ansatte kan bruke dataen for og enkelt ha oversikt over hvordan forholdene til maleriene er.

Når de åpner Power BI dashbordet så møter de denne skjermen her:

Fargene for dashbordet er valgt etter museets fargeprofil: rød, hvit og svart, og følger dermed også fargeprofilen som er satt for resten av den totale løsningen med besøkende-delen.

Helt på toppen får de gjennomsnittsmålingene fra alle sensorene gjennom hele museet ved de tidspunktene målingene ble gjort, med et minutts oppløsning.

På bunnen får vi opp temperatur- og fuktighetsmålinger for de to rommene som det er satt opp sensorer for: “Solrommet” og “Månerommet”. Der har man mulighet til å klikke inn på rommene for å få mer detaljerte data om målingene for hvert maleri. Trykker man for eksempel inn på solrommet får man opp:

Der man kan se på de målingene som er gjort for sensorene de siste timene. Pilen på logoen tar deg til forsiden og gir deg også mulighet til å klikke deg inn på data for det andre rommet:

Som viser en lignende side som Solrommet, men med sensordata fra Månerommet.

EN VISUELL ORGASME

Vi har vært på bloggkurs og har lært at det er viktig med clickbait-titler for å få clicks. Men jokes aside, vi har forsøkt å dra den visuelle identiteten til PowerAppen langt ut over normalen.

Vi har latt oss inspirere av Munch-museets visuelle identitet. Blant annet bruk av store kontraster, fete fonter og høy grad av asymetri.

En viktig del av arbeidet var å finne frem til former og symboler som kunne skape en futuristiskfølelse samtidig som vi tok vare på noe av det tradisjonelle som du finner i Munchs kunstnerskap. Det startet med en wireframing og idemyldring i Figma den første dagen, hvor vi la grunnlaget for designelementene som vi har bruk i appen. Se bildet under:

Vi innså raskt at PowerApps ikke har avrundede hjørner, men vi ville bevare samme felling, så vi lekte litt med vektorer for å skape samme uttrykket, bare motsatt vei:

Vi ønsket en high-end feeling i appen og for å oppnå det ville vi gjerne ha litt flere alternativer å vlege blant enn de standard fontene i PowerApps. Vi stjal derfor komponenten PowerFont fra pcf.gallery som lot oss laste inn alle fontene fra Google Fonts direkte i PowerApps: https://pcf.gallery/powerfont/

Etter å ha diskutert en del frem og tilbake landet vi på Fira Sans Condensed, da denne har et uttrykk som var likt nok, men samtidig hadde ok kontrast til Munch sin custom-brand font.

Etter å ha brukt mye tid på å lage svg.-filen til topp-logoen i appen bestemte vi oss for å stjele resten av ikonene. Disse lånte vi fra: https://www.svgrepo.com/

Sammen med ulike figurer og former tilsynelatende plassert «tilfeldig» på lerretet, oppnådde vi det abstrakte og figurative uttrykket i appen som vi var ute etter (merk: knappene får den sterke Munch-rødfargen når man fører pilen over). Vi har også gjenbrukt mange av de samme elementene i vårt Power BI-dashbord.

Vi ville også ha chatboten vår som en del av appen. For å embedde den stjal vi på nytt fra pcf-gallery. Denne gangen stjal vi komponenten PCF ChatBot for å få åpnet chatten direkte i appen: https://pcf.gallery/pcf-chatbot/.

Dirty Hacker

Vi har gleder av å presentere vår Dirty hacker Kenny!

Vår kjære Kenny har laget en function app som trigger en logic app. I stedet for å skrive direkte til dataverse og sette opp kode som henter authentication tokens og håndterer dette, sender denne function appen dataen til en logic app. Denne logic appen håndterer da alt med autentisering. Dette legger til et ekstra ledd som forsinker hele prosessen, noe som IKKE er lurt når man vil jobbe med real time data. Spesielt når det er snakk om uvurdelige kunstverk.

Dette er for å skrive sensordata til dataverse sånn at vi kan bruke det i visualiseringen i Power BI

I og med at vi ikke har penger til å kjøpe mange (eller i det hele tatt èn) sensor, har Kenny enda en nasty hack. Dette går ut på å simulere sensordata.

Siden vi ikke har tilgang på noen IoT-enheter (😢) genererer vi målingene ved bruk av simuleringer fra en Raspberry Pi web simulator: https://azure-samples.github.io/raspberry-pi-web-simulator/ som vi har ti instanser av og skriver til ti forskjellige enhetregistreringer i IoT Hub i Azure.  

Denne dataen blir så tilgjengeliggjort i endepunktet som er innebygd i IoT Hub som igjen trigger en Azure Function App som formaterer dataen og trigger Logic app som skriver til Dataverse.  

Dette gjør at vi kan vise temperatur og fuktighet i “vårt museum”. Selv om det i dag ikke er hooket opp noen sensorer. Dette er jo noe man ikke kunne sendt inn i prod, ettersom den ikke er koblet til noen sensorer og man dermed ikke ville fått beskjed selv om museet skulle brent ned og oversteget grensen for hva maleriene tåler av temperatur 🙂

Comutity Effort

Vi i The Sopranos har ikke kun brukt tid på oss selv i disse dager! Vi har prøvd å spre det glade buskap til

1. PizzaTime: De slet med funksjonanlitet i deres PowerApps Portal og satt litt fast! MEn vi sendte over en Sopra Turle som fikse problemet slik at de lette kunne konfigurere pizza portalen sin! 😀

2. Middle Aged Mutable Ninja Tuples: de slet litt med motivasjonen etter at hele to deltakere desserterte. Vi ga dem derfor litt hodebånd for motivasjon ognoen gode ord. 😀

Vi er Happy Campers!

Vi ville utnytte muligheten til å skryte av vår hemmelige Camp! Og selvfølgelig er også LilleRosaBærsj med oss når vi sniker oss unna til The headquartes!

Det er her alle de gode ideene kommer! Tarp på hotellrom kan anbefales! 😀

Vi håper også dere legger merke til både hodebåndet og maskotten vår! 😀

Lagånden i teamet er alltid høyt! Du finner os smilene og leende 98% av tiden!

#ViTokHappyCampersLittBokstavelig 😉

Hva har vi gjort i dag:

Våre endringer fra i går til i dag: 

Excellent user experience 

Vi har en applikasjon (canvas app) som besøkende av Munch-museet kan bruke. Siden i går har vi gjort følgende for å forbedre brukeropplevelsen: 

 1. Du kan nå kommunisere med vår chat-bot direkte i applikasjonen. Vi brukte en PCF-komponent for å legge inn chatboten som en iframe.  
 1. Vi har fullført funksjonaliteten som lar brukerne ta bilder og få mer informasjon om kunstverket ved bruk av AI Builder (Se tidligere post og video). 
 1. Besøkende kan nå besøke vårt digitale museum med både bilder og behagelig bakgrunnslyd som støtter opp under opplevelsen av museet. Museet kan også brukes med VR briller for de som ønsker det.  

Rock Solid Geekness 

Siden i går har vi forstått at vi har litt å gå på når det gjelder geekiness-nivået. Vi har derfor jobbet mye med en app for de ansatte ved museet der vi får opp data fra sensormålinger i utstillingsrommene som skal visualiseres i PowerBI. 

Siden vi ikke har tilgang på noen IoT-enheter (😢) genererer vi målingene ved bruk av simuleringer fra en Raspberry Pi web simulator: https://azure-samples.github.io/raspberry-pi-web-simulator/ som vi har ti instanser av og skriver til ti forskjellige enhetregistreringer i IoT Hub i Azure.  

Denne dataen blir så tilgjengeliggjort i endepunktet til som er innebygd i IoT Hub som igjen trigger en Azure Function App som skriver til Dataverse.  

Most Extreme Business Value 

Virtuelle museum: Det virtuelle museet kan bidra til å generere penger og interesse rundt museet selv om det ikke er åpent, men også i form av interesse for NFT kunst og kunstverk lånt fra andre museer.  

I tillegg lar det museets kuratorer vise frem en større del av kunstsamlingen som totalt består av nærmere 28 000 kunstverk. I dag er kun en liten andel av disse tilgjengelig for publikum. 

Bildegjenkjenning: Ved å legge inn mer informasjon i applikasjonen i stedet for ved siden av kunstverket kan vi bruke plassen på veggen til å stille ut enda flere bilder.  

ChatBot: Chatbotten kan nå avlaste ansatte slik at de besøkende heller bruker applikasjonen enn å kalle på de ansatt for hjelp. De ansatte kan da bruke arbeidsdagen på mer verdiskapende oppgaver. 

IoT: Ved bruk av vår IoTl-øsning som monitorerer temperatur og fuktighet rundt kunstverkene, vil spare museet for store utgifter: 

 • Ved bruk av IoT-løsningen kan lufteanlegget kjøle og varme opp rommene som trenger det 
 • Minimere skade på dyre uvurderlige malerier grunnet fukt 
 • Færre ansatte som flytter på malerier grunnet dårlig temperatur og fuktmålinger 
 • Unngår å måtte stenge Munch eller redusere antall besøkende i løpet av sommeren når det både er varmt og høy luftfuktighet 
 • I fremtiden ønsker de å styre lufteanlegget basert på sensorata. 

NB! I Munch museet har vi underdimensjonert lufteanlegget og kommunen ønsker ikke å gi støtte for mer utbedringer av denne! Deres store frykt er at den store antall besøkende på sommeren og den høye sommertemperaturen vil gjøre store skader på flere kunstverk. 

“Munchmuseet frykter at klimaanlegget ved det nye museet i Bjørvika ikke vil tåle sommervarme og rekordbesøk. […] Nå får imidlertid Munchmuseet et tydelig nei fra PBE, skriver Avisa Oslo. Begrunnelsen er at det vil ødelegge byggets «særegne visuelle og arkitektoniske utrykk», heter det i artikkelen.” https://www.arkitektnytt.no/notiser/munch-sliter-med-klimaet 

Killer App 

Vi har endelig fått bruke vår AI modell i vår besøksapplikasjon! Se vår youtube video her:Illustrasjon av vår funkjsonalitet 

Vår nye Chatbot i besøksapplikasjonen tuter og kjører. Den ble både ferdigstilt og lagt inn i applikasjonen: Her trykket de på ChatBot ikonet og stiller Chatbotten spørsmål som den kan svare på 🙂 

Vi har også ferdigstilt museet med både musikk, malerier og NFT’er. Sjekk ut videoen i den tidligere posten her: https://acdc.blog/steria2022/virtuelt-museum/ 

Lazy chat bot makers  

Since Power Virtual Agents are all about creating chatbots on the fly, we decided to try the auto generation of topic from external sources.

By providing links to the official museum website and lexica sources we got a list of proposed topics. Surprisingly, most of the topics were useful to include in the chatbot. In combination with some information, we extracted ourselves the chatbot can now answer topics regarding Munch, opening hours and the different exhibitions that are currently available.

The information is presented to the user in an intuitive and interactive manner (lol).

Bilde gjennkjenning

Vi i Munchmuseet er veldig glade for å kunne lansere en ny funkjsonalitet i Munch besøksappen: GiveMeMoreInfo!

Syns du at maleriene våre vekker interesse, men du skulle gjerne hatt enda mer informasjon om maleriet? Da har vi løsningen for deg!
GiveMeMoreInfo! gir deg mer informasjon om maleriet du ser på gjennom applikasjonen. Det eneste du trenger å gjøre er å ta et bilde av maleriet, og informasjonen hentes inn automatisk!

Link til video: https://youtu.be/DUkVdxUdlGI

Teknisk informasjon:

 • Vi bruker Ai Builder for å gjenkjenne ulike malerier. Denne har blitt trent ved bruk av ca. 15 bilder fra hvert maleri. (Litt Nasty??)
 • Vi bruker en Power Automate for å motta bilde fra Canvas Appen, sender bildet videre til AI modellen som returnerer hvilket bildet det kjenner igjen i fotografiet tatt fra Canvas Applikasjonen.

I fremtiden håper vi å kunne bruke appliasjonen for å:

 • Utvide til å gi tilpasset informasjon baser på alder f.eks
 • Gi informasjon om lignende mallerier du kunne ha likt som Museet også har inne eller i sin virtuelle samling
 • Gi forslag til besøk i andre museer basert på dine interesser.
 • Vise hvordan bildet faktisk så ut da den ble laget ( mallerier er ofte gule grunnet at coaten over har decomponert grunnet UV lys og ligende)