We have implemented a new Teams Tab app that monitors in real time where the turtles (smartphone in our case) are located.
One of our member are currently at the airport to travel back home to Stavanger. The video show that the Teams Tab App accurately shows her location at the airport and our location at the hotel.

The video also shows geolocation data stored in Azure Cosmos DB. We are using React, TypeScript and Hooks to implement the Teams Tab App (Client Side Salsa) .

In our teams group we have also create apps to easily look at the IoT Central, Webflow website and TODO list. All the communication happens inside the Microsoft teams.

IoT Central:

Webflow website:

TODO list:

Dashboard for the Zookeepers

The Zookeepers should be able to have access to detail information of the turtles habitat. The dashboard in the IoT Central shows relevant information about how their movement, acceleration and rotation (gyroscope). It also describe how many turtles there are and how the humidity, temperatur and pressure is in their habitat

We are claiming the Feature Bombing Badge, due to a smashing dashboard with many features.

Bombs away hipsters!

Our customers in our pizza store seem to be bored, we have expanded our ordering-app in order to make their time fly and stuffed it with some fun and exciting features.

The first feature will display a fun fact about pizza’s and its history.
The second feature will introduce the whole staff in a slide show. Greetings ninjas!
The third feature will save the customer from the time-consuming task of having to read through the menu and choose that special pizza from the menu, let us decide!
The fourth feature let’s our ninja customers give suggestions on what we should put on the menu next, this will ensure the curious ones to return to see if their pizza has made it to the menu.
Last but not least, the customers coming in with a TMNT mask or outfit will be given a healthy discount! (made possible through AI Builder and a custom model).

COWABUNGA !!!

Dashes and numbers

Før Bombshells bygger det store dashbordet som viser data fra sensorene som ligger i Oslofjorden, så ønsker de å bygge kompetanse. En lavthengende frukt var da å sette Donatello til å lage et dashbord med et dataset som allerede var på plass.

Donatello drømmer stadig om å bade i Maldivene og jobber hardt for å nå dette målet. Han har nå hentet ut data fra SharePoint som han har brukt for å bygge opp en PowerBI-rapport.

I rapporten har han lagt inn en tabell som inkluderer alle innleggene i bucketlisten. Her finner vi nøkkeldata som hva de ønsker å gjøre, hvem som har målet, hvor de skal og ikke minst hvor sannsynlig det er at målet nås. I selve rapporten er det lagt inn grafer som filtrert på valg i tabellen viser gjennomføring, Hvem som ligger best an til å gjennomføre drømmen, kart som viser hvor men ønsker å reise og hvilke kategorier som er representert.

Sammen med en PowerApp hvor brukerne kan redigere målene direkte fra rapporten, legges det hele inn i et dashbord som deles sammen med hele teamet gjennom Bombshell sitt workspace.

Og for å mota litt ekstra “kredd” fra gjengen sin, har Donatello lagt inn det hele i Teams

Til slutt tar vi med hvordan rapporten ser ut i mobile view hvor elementene er lagt opp tilpasset mobilvinduet og fyller tilgjengelig plass deretter.

Trans-parent – Foreldrenes verktøy i hverdagen

Vi laget en app der flest mulig funksjoner er stappet inn i samme grensesnitt;

Navnet på appen er i seg selv et ordspill da denne kan brukes på tvers av familier slik at foreldre kan se de detaljene om barna som andre foreldre har valgt å legge ut og eksempler på oppgaver som er blitt registrert i Family Engagement-systemet.

Samtidig er det ikke alltid like lett å ha unger i hus; noen ganger vil man bare komme seg vekk. Foreldre fra flere hustander kan derfor samarbeide med å bygge opp en database med turer en kan dra på for å komme seg litt vekk fra masete unger. Istedet for at hver enkelt skal bruke tid på å velge ut en tur så kan foreldrene trykke på “Velg tilfeldig tur” hvor en av turene i databasen velges for deg.

Om alt skulle skjære seg kan det være godt å ha noen en kan spørre om råd. Vi har derfor valgt å inkludere vår kjære “Boten Anna” som kan hjelpe til med stort og smått.

Appen er bygd opp av disse komponentene;

For å kunne legge inn boten ble denne videoen brukt som inspirasjon. Fanen som skulle dukke opp når komponenten skulle importeres i appen var ikke til stede sånn ut av boksen, men ved hjelp av denne artikkelen fikk vi fanen til å dukke opp likevel. Github-repo som inneholder komponenten finnes på denne siden.

For dette håper vi å claime denne badgen;