Lego Challenge

Til denne oppgaven trenger du:

 • Lego
 • Målebånd

Oppgave:

 • Bygg det høyeste tårnet du kan innen 15 min, hvor ingen brikker av samme farge treffer hverandre.
 • Alle deltakerne som ønsker å delta joiner ACDC Main kanalen og deler kamera av legobyggingen. Resten av oss følger via Youtube
 • Når tiden er ute har du 1 min på å ta bilde av tårnet med målestokk og poste på ACDC Main Channel ( Discord )
 • Challenge starter kl 21:00 i kveld og det er premie til vinneren!

Head2Head – CodeInTheDark

The Rules

 • The Challenge starts 20:30
 • One contestant per team, make sure you are prepared using the demo link bellow.
 • Each contestant receives a url to the editor, which includes a screenshot of the page they should implement with HTML/CSS and any additional assets they might need.
 • No iframes, frameworks, snippets or other assets outside of the ones listed in the instructions are allowed. The site should be built from scratch during the competition.
 • The contestant should have the editor in full screen mode, and is never allowed to exit out of it or use any measurement tools.
 • Previews of the results are strictly forbidden until the time is over.
 • Once the 15 minute timer runs out each contestant presents their result to the audience, the judges decides the winner.

Demo link: http://codeinthedark.com/editor/

Blogg eksempel

En bloggpost bør inneholde følgende:

En god beskrivelse av hva som er gjort tekst, video eller bilder/figurer. Prøv å holdet det kort og konsist og enkelt for dommerne å forstå hva som er gjort.

Sist i bloggposten skal du claime hvilke badges du mener du har oppnådd, PS: prøv å hold track på hvilke badger du har vunnet og ikke, en badge kan kun vinnes en gang. Du kan også bli tildelt flere badges enn det du claimer.