Power Chess Final Delivery

Interessen rundt sjakk har eksplodert det siste året, blant annet The New York Times melder om rekordsalg og en økning på over 1000% på salg av fysiske sjakkbrett. Økningen i salget er hovedsakelig påvirket av den populære serien the Queen’s Gambit, og streaming programmet PogChamp. Men det er et problem, vi er midt i en pandemi og ingen kan spille fysisk sjakk mot hverandre.

Heldigvis sitter vi på løsningen: Power Chess!
Ved å bruke Power Chess kan du spille et fysisk sjakkparti mot hvem du vil uansett hvor i verden motstanderen befinner seg.

Slik fungerer det:

Hver spiller har hvert sitt sjakkbrett som er koblet på internett og bruker AI som identifiserer hvilke trekk som er utført. Når et sjakktrekk er identifisert vil sjakkbrettet til motstanderen utføre det samme sjakktrekket.

Under ser dere den automatiske lego-armen i Action. Filmen viser først et sjakktrekk på sjakkbrett 1, deretter ser vi lego-armen på sjakkbrett 2 på motstanderen sitt sjakkbrett.

Teknologien bak Power Chess

API og Azure Cognitive Services

Gjennom å integrere oss mot SharePoint, function app og ACS (Azure Cognitive Services)

I den tekniske løsningen vår benytter vi en integrasjon mot SharePoint, for å detektere at en ny fil har blitt lagt til, samt uthenting av denne filens innhold.

Videre har vi en integrasjon mot Function App som vi kjører et POST-kall mot tjenesten som gir oss 64 objekter tilbake.

Disse 64 objektene sendes til Azure Cognitive Services for analysering av innholdet.

Deretter blir dataen(Sjakkbrettet) prosessert og sendt til DataVerse ved en create.

Flow:

Ved å bruke Power Automate sin Cloud Flow har vi opprettet en Flow som trigges ved opprettelse av en ny fil i SharePoint i en mappe vi har kalt “Moves”. Ved å bruke en standard funksjon i Flow som henter innholdet i filen, får vi en string som vi kan sende til function app.

Function-app

Function appen mottar en string gjennom HTTP protokollen og deretter kutter opp bildet/Sjakkbrettet i 64 objekter, samt legger metadata på hver enkelt objekt for å identifisere hvor plasseringen er. Deretter blir disse sendt tilbake til flowen gjennom HTTP.

CRM / Dataverse

All dataen vi prosesserer illustrerer vi i en Model Driven app. Her kan vi se oversikt over alle rundene i enhvert spill, og posisjonene på alle brikkene. Ved hjelp av plattformen, og litt fancy HTML-kode, har vi fått denne skalerbar i forhold til enheter og skjermstørrelser.
Er man «on-the-run», kan man enkelt åpne applikasjonen via telefonen, og få en tilsvarende opplevelse.

HTML/CSS og Javascript kan være et kraftig verktøy. Om man trives i «den ville vesten», får man virkelig testet seg. Det har vært en god utfordring for oss CRM-konsulenter, men er fornøyd med resultatet.

Rasberry PI + Lego Boost

For å kontrollere Boost motoren til Lego har vi benyttet en Raspberry PI med Python script som kan sende signaler til boost motoren via BLE (Bluetooth Low Energy).

Badger vi clamer med denne posten:

#Glossy Pixels
#High 5
#Go With the Flow
#Chameleon
#Plug N’ Play
#Power User Love

Push-up vs push-message

 • En Power App Canvas app hvor du som bruker registrerer antall pushups, data lagres i Dataverse og presenteres i en PowerBI rapport.
 • Du som bruker kan ta initiativet selv eller motta push varsel (fra din mor/sjef) om å få ut fingeren.

Hvorfor:

 • Medarbedere som holder seg i form har mindre fravær og er bra for bedriften.
 • Familiemedlemmer som er aktive holder seg friske sikrer at mamma og pappa slipper å være hjemme for å passe på syke barn.
 • Når andre enn deg selv tar push-up holder de fred og du får jobbe i ro og mak.

For dette håper vi å få badgene:

Power apps i backend for å sende push varsel + power app canvas på mobilen for å motta varsel og registrere pushups
Fordi:”Use hip tech” + “embrace new Microsoft “

“Lego Shark Tank”

Følge opp IOT Alerts i Customer Service HUB og sensordata i PowerBI for Felleskjøpets fagkonsultenter

Bondens sensorer sender inn kontinuerlige målinger av jordfuktighet, lufttemperatur og luftfuktighet.

Dersom jordfuktigheten går over 70 eller under 5 vil en IOT Alert opprettes i Dynamics Customer Service HUB og knyttes til bonden via sensorens id.

På samme måte vil bilder bonden sender inn til ugressanalyse sendes videre som en IOT Alert til Customer Service HUB for mulig videre oppfølging av Felleskjøpets fagkonsulenter.

Active IOT Alerts med Soil Deviation og Anomalys for ugress

IOT Alertene opprettes i Dynamics ved hjelp av Logic Apps sin Common Data Service-Create Record action.

Logic App som oppretter IOT Alert for ugress
Logic App som oppretter IOT Alert ved uønsket fuktighetsnivå i jorda

Sensordataene sendes til PowerBI via Eventhub og Stream Analytics og fagkonsultenter vil kunne bruke dashboardet til å følge med på sensormåligene ute hos bonden.

PowerBI dashboard med sensordata ment for interne fagkonsulenter

Claiming badges

Dude, where’s my dog?

Ever wondered where your dog are when there’s no food around? How about asking Cortana, Siri, Alexa, or even better Boten Anna?

We have created an integrated solution, with CI/CD in Azure Devops, Cognitive Services, Azure Functions and Power Virtual Agent.

The solution starts with an Azure Function written in Visual Studio.

When code is completed, committed and Pull Requested into the main branch, our CICD pipeline (YML) fires and pushes the solution to Azure Functions

The Azure function is running with a set of pre-captured surveillance images (Due to GDPR we are not using live video). Each folder consists of three photos, one from the kitchen, one from the hallway and one from the livingroom.

Azure Blob storage

Each of these photos will be evaluated with the cognitive service vision functionality. Each of the evaulated photos will be returned with an url for the user to check, and with a textual answer to where the dog is actually located.


Boten Anna

The evaluated images:

https://acdc2021storage.blob.core.windows.net/dogimages/DogOrder/03/gang.jpeg
https://acdc2021storage.blob.core.windows.net/dogimages/DogOrder/03/kjokken.jpeg
https://acdc2021storage.blob.core.windows.net/dogimages/DogOrder/03/stue.jpeg

With this solution we claim the following badges:

 1. Power User Love – for usage of the Power Virtual Agent
 2. Stairway to Heaven – For the usage of Azure Devops, Azure Functions, Cognitive Service, Azure Storage, Power Virtual Agent
 3. Power of the shell – for the CI/CD YML publishing
 4. The Existential Risk – for usage of AI through Cognitive Service Vision
Power User Love
Stairway to heaven
power of the shell
the existential risk

Koble Power Platform til Vipps sine APIer

Etter Klossmajorenes gedigne suksess med å kalle Vipps sine API-er fra Postman (https://acdc.blog/skill/vipps-payment-api-smackdown/) har vi nå videreført dette arbeidet til å understøtte ukepenger-prosessen i Dynamics 365 Customer Engagement

Tanken her er at barn skal kunne forespørre sine foreldre om betaling etter utførte oppgaver i hjemmet

Flyten for utbetaling av penger for oppgaver i hjemmet starter barnas PowerApp for oppgaver. Her kan de ta bilde av utført oppdrag, og forespørre sine foreldre om betaling

Reelt bilde om hvordan det er å sitte på Hackaton på hjemmekontor og hvorfor man trenger Dynamics 365 Family Engagement – løsning for å sysselsette ungene

Når barna trykker på “Be om penger” trigges en Power Automate Cloud Flow “Spør mamma og pappa etter-penger flyten v2❤”

Denne flyten henter ut informasjon om oppgaven som er utført, hvilket barn som sender inn oppgaven, beløp etc.

Vi henter ut telefonnummer til den foreldren som skal gjøre utbetaling, og når de får den så får forelderen forespørsel for Vipps

Forutsetninger:

Som vi kan se så har ikke Vipps noe API for å initiere person-person-betalinger, for å godta betalinger via AIP må man være registrert som en Merchant.

Så som en forutsetning for at akkurat dette skal fly hos oss vil man måtte registrere hvert enkelt barn med firmakonto hos Vipps. Dette ser vi ikke som noen hindring.

Badges og kategorier

Head2Head

Power User Love

Lego Shark Tank

Lego Power Bricks

Badge – Power User Love

Claiming the Power User Love for the app created for the technician to follow up on his tasks post disaster. A combination of PCF component in a Model Driven app to help the tech do his jobb faster, and while he is on the move!

This of course coupled together with a few Power Automates behind the scenes to move data through the DataVerse for better user flow.

Using Teams as a Familiy Management Hub

We have built a data structure in Dataverse where we are using the standard “systemuser” table to hold information about the famili members

We have added a new table “Family” which is connected to Systemuser / “Family Member” so users can be members of a family with either “Parent” og “Child” roles.

This is the first iteration of this Team, more functionality will follw

Add Kids and Parents to your selected family directly in teams

Giving tasks / chores to kids

We want a system where parents can assign daily tasks / chores to their kids. This can be “Clean your room”, “get the mail”, “take out the trash” etc

This is solved by using standard “Task” acitvities in Dataverse, and we have a Power Automate Flow that is listening to new tasks, ready to give the kid a notification on his Power App on his/hers phone, and further alerting with sound on Sonos it the kid does not respond

We haven’t built a dedicated GUI for the task assignings process yet. This would probably be a Canvas app. So far we are using the model driven app to assign tasks to kids

Power Automate Flow to push notifications to the Kid’s Power App. We also put messages to an Azure Service Bus Queue which is supposed to be picked up by a Raspberry PI controlling the Sonos speakers in the family house

Goal for this post:

 • Get daily category points for Power Platform usage
 • Go with the flow badge
 • Power User love badge