Shark tank – Power Chess idea ♟️

Interessen rundt sjakk har eksplodert det siste året, blant annet The New York Times melder om rekordsalg og en økning på over 1000% på salg av fysiske sjakkbrett. Økningen i salget er hovedsakelig påvirket av den populære serien the Queen’s Gambit, og streaming programmet PogChamp. Men det er et problem, vi er midt i en pandemi og ingen kan spille fysisk sjakk mot hverandre.

Heldigvis sitter vi på løsningen: Power Chess!
Ved å bruke Power Chess kan du spille et fysisk sjakkparti mot hvem du vil uansett hvor i verden motstanderen befinner seg.

Slik fungerer det:

Hver spiller har hvert sitt sjakkbrett som er koblet på internett og bruker AI som identifiserer hvilke trekk som er utført. Når et sjakktrekk er identifisert vil sjakkbrettet til motstanderen utføre det samme sjakktrekket.

Teknologien som vi bruker for å gjenskape en fysisk handling kan bli gjenbrukt til andre business caser.

Teknologien som vi bruker for gjenkjenne en fysisk handling ved hjelp av AI, for så å digitalisere den for analyse og berikelse, kan også gjenbrukes til helt andre forretningscaser, som for eksempel. å lære roboter å utføre komplekse handlinger.

Til denne posten claimer vi:

Drone blessing

In the wake of corona outbreak, it is more and more important to have constant surveillance guidance for the possible violators of the not so strict rules a watching authority big brother might have.
Orange® team (that is us) is going to help the unknowing Lego® residents to comply to the constantly changing rules of quarantine and contamination by guiding them into the diligence and safety.
Featuring:
– Attacking drone

Drones vs. anti-drone laser cannons for fun and profit ...

– Controlling feature through beautiful power app:

– PowerBI report to the authorities
– And more!

Claiming badges:

Early Delivery

System for hjemmekontor – Dynamics 365 Family Engagement

Dette er Klossmajorenes foreløpige planer for ACDC 2021

Vi ønsker å lage et system som kan hjelpe ansatte som sitter på hjemmekontor. Vi ser for oss et Microsoft Teams-basert grensesnitt der den ansatte kan få hjelp til store og små ting i hjemmekontorhverdagen.

Rent teknisk ser vi for oss at det opprettes ett team per ansatt, og at man på det teamet kan adminstrere de forskjellige funksjonene i løsningen

I en travel hjemmekontorhverdag med hjemmeskole og hjemmebarnehage vil den opptatte hjemmekontorarbeider ha mulighet for å sysselsette både barn å partner for å kunne jobbe i fred, og vi ser da for oss et sett moduler som kan hjelpe til med nettopp dette:
– App for foreldre for å sette opp administrere løsningen. embeddet i Teams
– App for barn der de kan få varsler om oppgaver (eks rydde rommet, lage middag, ta ut av oppvaskmaskina)
– Diverse småspill slik som legobyggespill
– Modul for trening og fysisk aktivitet i arbeidstiden

Kommandosentral i Teams

Modul – legobyggespill

Modul – push-up challenge

Her ser vi for oss en (Power Apps Canvas) app der man benytter sensorer slik som gyro i mobilen for å registrere at et familiemedlem tar Puhsups / armhevinger.

Vi ser for oss at den som tar armhevinger enten legger eller fester mobilen på ryggen, og at da man i power-appen ved hjelp av gyro-sensoren teller antall pushups man klarer å ta i løpet av en gitt periode

Vi ser også for oss at man kan starte en pushup-challenge fra kommandosentralen i teams, og at da familiemedlemmene får en push-varsel på sin mobil med nedtelling til konkurransen starter

Modul – oppgavestyring

Også denne styres fra kommandosentralen, og her kan foreldre sende ut oppgaver til barna. Dette kan være ting som å ta ut av oppvaskmaskinen, rydde rommet, lage middag etc

Barna har en Canvas App for å motta disse varslene, og hvis ikke de responderer ønsker vi å sende ut varsler på husets Sonos-høyttalere, her med text-to-speech slik at oppgaven blir lest opp

Arkitektur

Badges

Med denne bloggposten håper vi å oppnå “show and tell” og “early delivery”

Show and tell
Early Delivery