MOIST MUNCH

Ved hvert maleri er det satt opp IoT enheter for måling av fuktighet og temperatur. Dette er for å overvåke at målingene ikke går over terskelverdier som kan skade de uvurderlige maleriene. Etter at dataen har blitt hentet fra IoT-enhetene så må de visualiseres slik at ansatte kan bruke dataen for og enkelt ha oversikt over hvordan forholdene til maleriene er.

Når de åpner Power BI dashbordet så møter de denne skjermen her:

Fargene for dashbordet er valgt etter museets fargeprofil: rød, hvit og svart, og følger dermed også fargeprofilen som er satt for resten av den totale løsningen med besøkende-delen.

Helt på toppen får de gjennomsnittsmålingene fra alle sensorene gjennom hele museet ved de tidspunktene målingene ble gjort, med et minutts oppløsning.

På bunnen får vi opp temperatur- og fuktighetsmålinger for de to rommene som det er satt opp sensorer for: “Solrommet” og “Månerommet”. Der har man mulighet til å klikke inn på rommene for å få mer detaljerte data om målingene for hvert maleri. Trykker man for eksempel inn på solrommet får man opp:

Der man kan se på de målingene som er gjort for sensorene de siste timene. Pilen på logoen tar deg til forsiden og gir deg også mulighet til å klikke deg inn på data for det andre rommet:

Som viser en lignende side som Solrommet, men med sensordata fra Månerommet.