Dirty Hacker

Vi har gleder av å presentere vår Dirty hacker Kenny!

Vår kjære Kenny har laget en function app som trigger en logic app. I stedet for å skrive direkte til dataverse og sette opp kode som henter authentication tokens og håndterer dette, sender denne function appen dataen til en logic app. Denne logic appen håndterer da alt med autentisering. Dette legger til et ekstra ledd som forsinker hele prosessen, noe som IKKE er lurt når man vil jobbe med real time data. Spesielt når det er snakk om uvurdelige kunstverk.

Dette er for å skrive sensordata til dataverse sånn at vi kan bruke det i visualiseringen i Power BI

I og med at vi ikke har penger til å kjøpe mange (eller i det hele tatt èn) sensor, har Kenny enda en nasty hack. Dette går ut på å simulere sensordata.

Siden vi ikke har tilgang på noen IoT-enheter (😢) genererer vi målingene ved bruk av simuleringer fra en Raspberry Pi web simulator: https://azure-samples.github.io/raspberry-pi-web-simulator/ som vi har ti instanser av og skriver til ti forskjellige enhetregistreringer i IoT Hub i Azure.  

Denne dataen blir så tilgjengeliggjort i endepunktet som er innebygd i IoT Hub som igjen trigger en Azure Function App som formaterer dataen og trigger Logic app som skriver til Dataverse.  

Dette gjør at vi kan vise temperatur og fuktighet i “vårt museum”. Selv om det i dag ikke er hooket opp noen sensorer. Dette er jo noe man ikke kunne sendt inn i prod, ettersom den ikke er koblet til noen sensorer og man dermed ikke ville fått beskjed selv om museet skulle brent ned og oversteget grensen for hva maleriene tåler av temperatur 🙂