Klossmajorene Final Delivery

Klossmajorene har laget et system for Family Engagement – “Dynamcis 365 Family Engagement”

Vi har lagd et sammensatt system basert på Power Platform og Azure, og alle komponentene våre snakker sammen med samme grunnleggende datamodell med brukere og familiestruktur

Man kan lese mer om alle modulene https://familyhub.powerappsportals.com/ – dette er vår offentlige markedsføring av produktet (denne siden er en viktig del av vår endelige leveranse)

Vi har de følgende modulene:

Vi lister opp de forskjellge modulene med linker til bloggpostene med den tekniske forklaringen

Oppgavestyring i hjemmet:

Command Center app i teams

Lese opp oppgaver som blir tilordnet med Sonos

Betaling av for småoppgaver i hjemmet med Vipps

Vi har integrert med flere deler av API-et til Vipps

  • Sende betalinger
  • Sjekke betalingsstatus
  • Rapportering på Vipps-data med PowerBI
  • Recurring payments (ukepenger)

App med turforslag

App med pushup-konkurranse

https://familyhub.powerappsportals.com/pushup/

Ukeplaner for familien

Dude, where’s my dog

Eksternt API for eksponering av data til eksterne samarbeidspartnere

Legobyggespill

PowerBI-rapportering inkl data fra Vipps