Power BI – Vipps og personlig utvikling

Vi utbetaler lommepenger, eller betaling for utført husarbeid og lignende, gjennom Vipps-API. Det er selvsagt viktig å følge med på hvor mye penger man bruker, og på hvilke type oppgaver vi bruker mest penger. Vi har derfor laget et Dashboard som gir en visuell fremstilling av dette. Dashboardet viser også en total sum, og man har mulighet til å filtrere på dato, måned, kvartal og år. Dataene kommer inn via Rest API (JSON) og fyller en tabell i Power BI. Her gjør vi noen enkle kalkulasjoner, og relaterer til både systembruker og datotabell.

Det er viktig å følge personlig utvikling, og spesielt på hjemmekontoret. Dette gir personlig nytte, da man holder rede på ens eget velvære. Det gir også mening å kunne følge med på familiemedlemmer. Man kan også konkurrere med andre i antall push-ups og lignende. I forretningsverdi kan man her ha mulighet til å følge med på de ansattes velvære, noe som er spesielt nyttig når mange ikke møtes på kontoret som vanlig.

Vi henter data fra flere kilder. Noe kommer fra vår Bot, som stiller spørsmål og lagrer dette i en Sharepointliste. Push-ups og brukerdata kommer rett fra Dataverse.

Her har vi flere muligheter til å videreutvikle og tilpasse til behov. På planen står blant annet Slicer med mulighet til å velge bruker ved hjelp av bilde, og et eget dashboard for fitness og trening. Vi ønsker også å hente vær via API, for å se om produktivitet og velvære henger sammen med været som er utenfor vinduet. Mulighetene er endeløse!

Vi ønsker å claime “Dash it out!”