Koble Power Platform til Vipps sine APIer

Etter Klossmajorenes gedigne suksess med å kalle Vipps sine API-er fra Postman (https://acdc.blog/skill/vipps-payment-api-smackdown/) har vi nå videreført dette arbeidet til å understøtte ukepenger-prosessen i Dynamics 365 Customer Engagement

Tanken her er at barn skal kunne forespørre sine foreldre om betaling etter utførte oppgaver i hjemmet

Flyten for utbetaling av penger for oppgaver i hjemmet starter barnas PowerApp for oppgaver. Her kan de ta bilde av utført oppdrag, og forespørre sine foreldre om betaling

Reelt bilde om hvordan det er å sitte på Hackaton på hjemmekontor og hvorfor man trenger Dynamics 365 Family Engagement – løsning for å sysselsette ungene

Når barna trykker på “Be om penger” trigges en Power Automate Cloud Flow “Spør mamma og pappa etter-penger flyten v2❤”

Denne flyten henter ut informasjon om oppgaven som er utført, hvilket barn som sender inn oppgaven, beløp etc.

Vi henter ut telefonnummer til den foreldren som skal gjøre utbetaling, og når de får den så får forelderen forespørsel for Vipps

Forutsetninger:

Som vi kan se så har ikke Vipps noe API for å initiere person-person-betalinger, for å godta betalinger via AIP må man være registrert som en Merchant.

Så som en forutsetning for at akkurat dette skal fly hos oss vil man måtte registrere hvert enkelt barn med firmakonto hos Vipps. Dette ser vi ikke som noen hindring.

Badges og kategorier

Head2Head

Power User Love

Lego Shark Tank

Lego Power Bricks