Ukeplaner for familien med D365 Marketing

Kundereiser er et kjent fenomen i markedsføringens verden. Vi kaller det for familiereiser, og de hjelper deg med å sende ut dagsplaner til barn og voksne, følge opp innleveringer og purre opp slike, og ikke minst kan man få avstemninger om hva fredagsmiddagen skal være. Månedlige pulsundersøkelser er også fint, så man kan ivareta hele familiens helse. Hvordan dette gir forretningsverdi i den virkelige verden håper vi er helt åpenbart, da dette er prima kunde/familie-behandling.

Det begynner med segmenter. Her har vi delt inn i tre segmenter, for barn, voksne og dommere. Det gjør at vi kan ha rett kommunikasjon mot de ulike gruppene. Her kan vi også dele inn i alderssegmenter, eller hva med et eget treningssegment for hele familien?

Selve familiereisen er en tidslinje der vi kan sette opp e-poster, påminnelser, undersøkelser eller kanskje arrangementer som familien skal gjennom. Alle får da full oversikt, og administrator får oversikt over hvem som har sett hva og gjort hva. Full kontroll der altså.

Vi har bygget opp e-postmaler som gjør det enkelt å lage nye dags-agendaer. Vi har også laget innholdsblokker, med ferdig skrevet innhold som enkelt kan tilpasses. Lekser er for eksempel et punkt på agendaen som er ganske repetivt for de fleste barn.

Eksempel på mal, selvsagt med branding, og naturligvis responsivt.

Undersøkelser og surveys sendes ut med Customer Voice, slik at vi får svarene tilbake rett i løsningen, og kan følge opp på behørig vis.

Vi finner glede i å bruke hele D365 suiten i løsningen vår, og nyter hvordan alt henger sammen gjennom Dataverse.