Kjøleskapet kan se!

Etter mye klabb og babb har vi endelig fått satt opp Raspberry Pie’en vår med Python, Vs code, ssh-tilkobling til git-repo og selvfølgelig et fungerende webkamera!

Ved hjelp av et lite bash-script, Azure’s egne pythonmoduler får vi lastet opp og analysert bildene innen få sekunder, med en liste over alle objekter i bildet. Etter litt testing er vi veldig imponert over presisjonen, selv om Azure insisterer på at klementin vår er et eple. Svaret sendes videre til en Power Automate flow som oppdaterer data verse.

Arbeid utført. Pull request til godkjenning

Når arbeidstempoet er såpass høyt, er det fort gjort å glemme skikkelig testing eller linting der det trengs, så før det merges inn i develop branchen, må endringene godkjennes av en av teammedlemmene. Konfigfiler og nøkler skal for eksempel ikke inn i kildekoden.