Thieving shellbombs

Data er selve oljen. Ettersom Bombshells har samlet inn mer data har de innsett at veien til å forhindre kriminalitet og jobbe prevantivt mot mutantene er å gå på miljøproblematikken og heller fjerne årsaken til at mutantene dukker opp.

Bombshells har derfor valgt å fokusere på å samle inn data om miljøet, samt mulighet til å varsle hvis uheldige hendelser blir avdekket i våre sensorer. De har derfor implmentert en rekke integrasjoner. Vi ønsker å trekker frem følgende:

  1. Sende SMS med varsel:

2. Innhenting av værdata fra https://frost.met.no

3. Hente data om lavvann/ høyvann for en gitt lokasjon

http://api.sehavniva.no

En, to, mange 😉