Power BI med input fra Power Virtual Agent (Sharepoint) og Dataverse

Dashboard på gang med personlig utvikling for brukeren. Vi jobber med å hente inn data fra ulike kilder, og foreløpig henter denne rapporten inn “antall pushups”, dagsform og produktivtet. De to siste kategoriene innhentes fra vår chatbot, der bruker får spørsmål om dette. Data sendes så over til Sharepoint med en Power Automate Flow. Pushups-data blir generert i vår egen app, og lagret i Dataverse. Øverst har vi lagt på et par filter for brukervennlighet.

Vi vil ha inn flere ting også, men se gjerne hva vi har fått på plass så langt i skjermbildene nedenfor. Hva synes du vi bør få inn i dashboardet?

Prøver med dette å oppnå badge for Dash It Out!