Power User Love to the people!

Når alarmen går så haster det med å få Bombshells til å rykke ut. Derfor benytter vi de kanalene vi kan for å alle så fort som mulig i beredskap. En slik kanal er Teams hvor vi sender adaptive cards til medlemmene.

En event trigges i Azure når en funksjon mottar sensor data blir det gjort ett HTTPS kall som starter en flyt i Power Automate. Flyten oppretter en record med sensor dataene i dataverse.

Når en ny record blir opprettet i dataverse starter dette en flyt nummer to som gjør ett HTTPS kall til en tredje flyt. (pga lisens cross tenant)

Denne flyten sender ett dynamisk kort til en chat i Teams.

På kortet har du mulighet til å sende ut Ninja Turtles for å håndtere trusselen.