System for hjemmekontor – Dynamics 365 Family Engagement

Dette er Klossmajorenes foreløpige planer for ACDC 2021

Vi ønsker å lage et system som kan hjelpe ansatte som sitter på hjemmekontor. Vi ser for oss et Microsoft Teams-basert grensesnitt der den ansatte kan få hjelp til store og små ting i hjemmekontorhverdagen.

Rent teknisk ser vi for oss at det opprettes ett team per ansatt, og at man på det teamet kan adminstrere de forskjellige funksjonene i løsningen

I en travel hjemmekontorhverdag med hjemmeskole og hjemmebarnehage vil den opptatte hjemmekontorarbeider ha mulighet for å sysselsette både barn å partner for å kunne jobbe i fred, og vi ser da for oss et sett moduler som kan hjelpe til med nettopp dette:
– App for foreldre for å sette opp administrere løsningen. embeddet i Teams
– App for barn der de kan få varsler om oppgaver (eks rydde rommet, lage middag, ta ut av oppvaskmaskina)
– Diverse småspill slik som legobyggespill
– Modul for trening og fysisk aktivitet i arbeidstiden

Kommandosentral i Teams

Modul – legobyggespill

Modul – push-up challenge

Her ser vi for oss en (Power Apps Canvas) app der man benytter sensorer slik som gyro i mobilen for å registrere at et familiemedlem tar Puhsups / armhevinger.

Vi ser for oss at den som tar armhevinger enten legger eller fester mobilen på ryggen, og at da man i power-appen ved hjelp av gyro-sensoren teller antall pushups man klarer å ta i løpet av en gitt periode

Vi ser også for oss at man kan starte en pushup-challenge fra kommandosentralen i teams, og at da familiemedlemmene får en push-varsel på sin mobil med nedtelling til konkurransen starter

Modul – oppgavestyring

Også denne styres fra kommandosentralen, og her kan foreldre sende ut oppgaver til barna. Dette kan være ting som å ta ut av oppvaskmaskinen, rydde rommet, lage middag etc

Barna har en Canvas App for å motta disse varslene, og hvis ikke de responderer ønsker vi å sende ut varsler på husets Sonos-høyttalere, her med text-to-speech slik at oppgaven blir lest opp

Arkitektur

Badges

Med denne bloggposten håper vi å oppnå “show and tell” og “early delivery”

Show and tell
Early Delivery