Power Chess one step further

API og Azure Cognitive Services

Gjennom å integrere oss mot SharePoint, function app og ACS (Azure Cognitive Services)

I den tekniske løsningen vår benytter vi en integrasjon mot SharePoint, for å detektere at en ny fil har blitt lagt til, samt uthenting av denne filens innhold.

Videre har vi en integrasjon mot Function App som vi kjører et POST-kall mot tjenesten som gir oss 64 objekter tilbake.

Disse 64 objektene sendes til Azure Cognitive Services for analysering av innholdet.

Deretter blir dataen(Sjakkbrettet) prosessert og sendt til DataVerse ved en create.

Flow:

Ved å bruke Power Automate sin Cloud Flow har vi opprettet en Flow som trigges ved opprettelse av en ny fil i SharePoint i en mappe vi har kalt “Moves”. Ved å bruke en standard funksjon i Flow som henter innholdet i filen, får vi en string som vi kan sende til function app.

CRM / Dataverse

CRM gir oss en visuell fremstilling av sjakktrekkene og gir oss et digitalt sjakkbrett for å verifisere at AI har plukket opp riktig sjakktrekk.

Visuell fremstilling av sjakktrekkene
Digital fremstilling av sjakkbrettet som vil vise siste gjennomført sjakktrekk

Function-app

Function appen mottar en string gjennom HTTP protokollen og deretter kutter opp bildet i 64 objekter, samt legger metadata på hver enkelt objekt for å identifisere hvor plasseringen er. Deretter blir disse sendt tilbake til flowen gjennom HTTP.

Power BI

Vi har påbegynt Power BI rapporten som henter ut data fra hvert sjakkparti. Fra rapporten under ser dere hvem som spiller mot hverandre, vinnersjanse, sjakktrekk og lokasjonen til Fredrik og Mathias.

Rapporten er under utvikling

Lego-armen

Vi har begynt å bygge armen som skal flytte legobrikkene / Sjakkbrikkene. Armen er enda ikke komplett som dere ser, men vi har fått armen til å bevege seg.

Badges vi claimer: