Straight up and away!

Power Automate Flow er en kraftfull måte å kombinere businessflyt og integrasjoner med andre systemer. Gjennom å bruke connectorene mot ulike apier, både Microsoft og tredjepart, klarer vi å håndtere notifications, innhenting av brukerdata og utsending av epost i samme logiske flyt.

Når det blir opprettet en ny record i dataverse med sensor data for en enkelt sensor, blir det gjort et HTTPS som starter en ny flyt.

Denne flyten henter først brukerprofilen til en Office365 konto, det blir sendt en e-post til denne kontoen om at en ny trussel er oppdaget på sensor lokasjon (Oslofjorden) også sendes ett dynamisk kort til en chat i Teams.

På det dynamiske kortet har du muligheten til og sende ut Ninja Turtles for og håndtere trusselen. Kortet oppdateres når Ninja Turtles sendes ut.

Her har vi brukt Office365, Outlook, Teams og Dataverse connectoreren. Hver av connectorene kommer som standard-komponenter i PAF og bruker Microsoft sine APIét på baksiden. Dette er til brukerens glede skjult og bruker connection med brukerinnlogging.