Skumle lyder

Ved å bruke Microbit sound sensor, makecode-rammeverket Microsoft MakeCode for micro:bit (microbit.org) og Azure functions registerer vi lyder fra mutanter som romsterer rundt i fjæra.

Vi snakker med Azure functions gjennom Microbit-rammeverket via Wifi

Lydsensor koblet mot Microbit

Vi kobler sammen hovedkort og IoT-modulen til Microbit. I tillegg har vi koblet på lydsensoren for å registrere lyder innenfor et bestemt lydnivå.

Inne i makecode konfigurerer vi IoT-modulen til å snakke med Wifi. Dette gir oss mulighet til å snakke med skyen.

Videre viser vi også lokalt på tilkoblet led-skjerm på Microbitmodulen indikasjon på registrert lyd for å verifisere at vi tar i mot data lokalt.

Ved å sende lyddata fra sensoren til Azure function så registerer vi dataene i Dataverse.

Vil claimer Thieving Bastards og Nasty Hacker for denne