Skill bombshell heier på Skill powershells

Å ha et motiv betyr å ha en grunn til å gjøre noe. At handlingene våre i en bestemt situasjon er motivert av et eller annet, vil si at vi sikter mot å nå bestemte mål. Det er vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon. Drivkraften ved indre motivasjon er dine egne interesser og nysgjerrighet. Vi støtter de rundt oss med positive ord, men siden vi må fokusere også på egen motivasjon samt at vi er i forskjellige cohorter så har vi valgt å automatisert dette.

En gang i døgnet sender vi en SMS til teamleder av Skill powershells. Dette for å motivere.

Ved behov så kan vi øke frekvensen ytterliger, noe som er nærliggende mot innspurten. Ved behov kan vi også motivere andre lag.