Deploy like a ninja

For å rulle ut kode og infrastruktur tar vi i bruk Devops pipelines og ruller ut løsningen ved hjelp av Bicep. Bicep er et DSL (domain-specific language) hvor man deklarativt kan deploye Azure-ressurser.

Vi bygger kildekoden i azure devops ved hjelp av en yaml fil som etter fullført og vellykket bygg utfører en deploy av en azure function og opprettet tilhørende infrastruktur.

Følgende infrastruktur blir opprettet

  • APIM
  • Key Vault
  • Azure Function
  • Storage

På denne måten sørger vi for at ved hver innsjekking av kode, som for eksempel en azure function, vil koden valideres, bygges og løsmningen deployes trygt.

Vi claimer ACDC Craftsman og Hipster (på grunn av at vi bruker Bicep som er forholdsvis nytt 😉 )