Datamining waterlevel

For å få et bedre bilde av hva som skjer i Oslofjorden sammler vi inn data fra sensorer og eksterne kilder.

Vi har i en tidligere blogg beskrevet innsamling av sensordata i datavers samt hvordan vi har presentert dette på en fin måte. Dette i seg selv burde kvalifisere til utmerkeslen Datamining.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-365-1024x582.png

Det er mange relevante eksterne datakilder men en sentral er havnivå, eller tidevann. Vi har laget en logic app som går regelmessig for å samle inn data om havnivå til gitt sted og tid.

http://api.sehavniva.no/tideapi.php?lat=58.974339&lon=5.730121&fromtime=2022-02-10T00%3A00&totime=2022-02-11T00%3A00&datatype=all&refcode=cd&place=&file=&lang=nn&interval=10&dst=0&tzone=&tide_request=locationdata

Resultatet av api querien er json med alle havninvå endringer fordelt over tid. Som vist:

Vi generer deretter en CSV fil fra Json og har benyttet denne som datakilde til PowerBI

At havninvået på denne lokasjonen endret seg så drastiskt er en spennende observasjon. Vi har derfor sammenstilt resultatet med fotgrafi fra ett kamera med bevegelsessensor på samme sted og tidspunkt.

Vi har desverre ikke anledning til å følge opp denne observasjonen på hackaton men vi har allerede, i hackatonnet, helt klart bevist at innsamling og sammenstilling av data i vår prototyp gir høy forretnings- og forskningsverdi.

Med dette ønsker vi bagden dataminder