Rules

For å ha bedre kontroll på system, uten å måtte manuelt overvåke hele døgnet, har vi implementert “Rules” i IoT Central.

Hvis temperature går under 18 grader blir en alerm aktivert, hvor det sendes ut mail relevante personer med informasjon om hva som har skjedd.

Hvis Rotation/Y overstiger 0.1 betyr det at telefon (eller skildpadden i tenkt tilfelle) er snudd opp ned. Da sendes det ut en alarm beskjed om at gitt telefon er snudd på hode.

Bildet under viser hvordan en mail ser ut når en skildpadde er snudd på opp ned.

Claimed Badge: