Bouvet Shredders

I årets ACDC event skal vi i Bouvet Shredders fokusere på fiskeoppdrett i Norge. Da skal vi hente ulike data fra sensorer og sende det fra Raspberry PI opp i skyen. Data vil bli behandlet og analysert i skyen og fremstilt på brukervennlig måte til brukeren med hjelp av Power BI. Løsningen kommer til å inneholde mange ulike Azure applikasjoner. Bilde under viser litt hva vi har tenkt til å gjøre..

Blant annet ønsker vi å bruke temperatur, CO2 og motion sensor til å hente relevante data som kan beskrive tilstanden på et fiskeoppdrett. Vi ønsker også å koble til en kamera module til Raspberry PI slik at vi kan implementere Computer Vision (Azure Cognitive Services). Ved hjelp av Object Detection kan vi hente data på hvor mange fisker det i annlegget og hvordan tilstand på fiskene.

Den endelige løsningen er ikke ferdig bestemt, men vi gleder oss til å se hvordan dette prosjektet vil utvikle seg de neste 3 dagene.