Følge opp IOT Alerts i Customer Service HUB og sensordata i PowerBI for Felleskjøpets fagkonsultenter

Bondens sensorer sender inn kontinuerlige målinger av jordfuktighet, lufttemperatur og luftfuktighet.

Dersom jordfuktigheten går over 70 eller under 5 vil en IOT Alert opprettes i Dynamics Customer Service HUB og knyttes til bonden via sensorens id.

På samme måte vil bilder bonden sender inn til ugressanalyse sendes videre som en IOT Alert til Customer Service HUB for mulig videre oppfølging av Felleskjøpets fagkonsulenter.

Active IOT Alerts med Soil Deviation og Anomalys for ugress

IOT Alertene opprettes i Dynamics ved hjelp av Logic Apps sin Common Data Service-Create Record action.

Logic App som oppretter IOT Alert for ugress
Logic App som oppretter IOT Alert ved uønsket fuktighetsnivå i jorda

Sensordataene sendes til PowerBI via Eventhub og Stream Analytics og fagkonsultenter vil kunne bruke dashboardet til å følge med på sensormåligene ute hos bonden.

PowerBI dashboard med sensordata ment for interne fagkonsulenter

Claiming badges