SkillTripAdvisor

Har du ikke vært ute av huset på 2 uker? Begynner du å miste dine sosiale kunnskaper?

Vel, da bør du komme deg UT PÅ TUR!(Med et familiemedlem eller en kollega)

SkillTripAdvisor er løsningen!

Med SkillTripAdvisor kan du finne personer i din organisjasjon eller i din familie som er i nærheten. Man kan også sende en forespørsel til dem om de har lyst til å gå tur med deg. Velg en tur i appen og kom deg ut!

Appen er en PowerApp med PowerAutomate Flows i bakkant. Med Dataverse som datalag er denne løsninge NoCode!

Appen henter ut GPS koordinater fra GPS i telefonen eller IP-location og kalkulerer lengde mellom GPS koordinatene til kolleger og familiemedlemmer.

Ps, appen er work in progress.

  • Lego Shark Tank
  • Power User Love