Clame for Dash It Out

Vi har laget en Power BI løsning med fokus på oversikt i en krisesituasjon for Lego City. Evil Mountain har en aktiv vulkan som må overvåkes og krisehåndtering må være lett tilgjengelig ved utbrudd. Borgemester Captain America og innbyggerne har høy tillit til hverandre og systemene som er satt i drift for byens sikkerhet.

I oversiktsbilde ser vi live data fra sensorene som er plassert i fjellet og måler temperatur. Dersom temperaturen overstiger en kritisk grenseverdi bli rapportbrukerne varslet. Temperatursvingningene fra sensorene vises som KPI og historisk:

Ved vulkanutbrudd er værforholdene svært kritiske for å ha kontroll på situasjonen. Vind påvirker spredningen av brann og hastigheten denne spredningen skjer. Ved høy vind vil brannen flytte seg svært fort. Derfor er det integrert værdata i rapportpakken.

Øverst i værvarslet ser vi temperatur og vind for valgt dag. Hover gir kort oversikt over været.

For et dypdykk i værvarselet kan oversikten benyttes:

Under en krisesituasjon melder innbyggerne skade og behov for hjelp i innbyggerportalen.

Rapportpakken viser oversikt over antall saker og en oversikt over sakene som er meldt inn, når og av hvem.

Når sakene blir meldt inn blir sakene prioritert og det blir opprettet arbeidsordre. Antall arbeidsordre og oversikt finnes her:

Rapporten er også optimalisert for mobil visning.