Badge sniping: Farming web app

Farmer Emmet ønsker å kunne monitorere gården sin fra både mobil og sin PC, slik at vi har laget en web-app som bonden kan bruke via web utviklet i Blazor. Videre er det brukt semantiske tagger med HTML5.

Git repo til løsningen:

https://github.com/Cowders2021/cowzor/

Til denne posten claimer vi:

Web bytes code
High 5