Bruk av maskinlæring for å identifisere fargebruk i bilder

Vår løsning som gir bonden anledning til å sende inn bilder til analyse, for å identifisere ugress, inkluderer bruk av Cloudmersive sin ML/AI-baserte bilde-API’er.

Utsnitt fra deres dokumentasjon for API’ene:

Vår bruk av API’et skjer via Logic App som kommer med en hendig ferdig connector.

Responsen fra Cloudmersive kommer som RGB arrays med de 5 mest fremtredende fargene. Dette oversetter og forenkler vi til fargenavn (Red, Purple, Blue, Green, Yellow, Cyan) via Hue i HSL fargemodell. Denne oversettingen gjøres i Function App RGBtoHSL, ref screenshot under.

Claiming Badge