Raspberry PI + Lego Boost

For å kontrollere Boost motoren til Lego har vi benyttet en Raspberry PI med Python script som kan sende signaler til boost motoren via BLE (Bluetooth Low Energy).

Vi har benyttet følgende bibliotek og kode for utførelsen:

https://github.com/undera/pylgbst/

Med dette claimer vi følgende badge: