Collaborate and Share Knowledge!

Point Taken og AITC deler kunnskap og erfaringer.

Både Point Taken og AITC benytter IoT enheter som Raspberry PI og knytter disse mot Lego sine motorer som primært går på Bluetooth. Sammen har vi diskutert og delt erfaring knyttet til å det koble seg til disse motorene fra Lego. Vi har også vært dypt i praten om hvordan vi skal unngå at disse Bluetooth Low Energy (BLE) ikke skal skru seg av mellom omgangene vi kjører scriptene våre.

Vi diskuterte også hvilke teknologier de har benyttet i forkant av dette, hvorfor de brukte Python fremfor Node.js. Her har begge partene hadde en “lang” vei i forkant, og det å dele disse erfaringene har vært svært kunnskapsrikt.

Med dette claimer vi følgende badge: