Blogg eksempel

En bloggpost bør inneholde følgende:

En god beskrivelse av hva som er gjort tekst, video eller bilder/figurer. Prøv å holdet det kort og konsist og enkelt for dommerne å forstå hva som er gjort.

Sist i bloggposten skal du claime hvilke badges du mener du har oppnådd, PS: prøv å hold track på hvilke badger du har vunnet og ikke, en badge kan kun vinnes en gang. Du kan også bli tildelt flere badges enn det du claimer.