BombShells – right now or later

I Oslofjorden er det plassert ut sensorer for å detekere forurensing.

Sensorene er koblet til en pc og kommuniserer mot port COM3. Vi har derfor utviklet en tjeneste som kjører lokalt på pcen og lytter på COM3. Når sensorene detekterer en hendelse så sendes det en melding over port COM3 og servicen våkner, validerer input og sender informasjonen til Azure Event Hub.

Årsaken til at vi har valgt å benytte Azure Eventhub
1) Vi ser for oss at vi på sikt skal motta mye sensor data i realtime
2) Kommuniksajonen skal kun gå en vei, dvs fra sensorer til eventhub

Det utføres en validering om Turtels skal sendes ut og redde miljøet.

Når turtels er ute på oppdrag ønsker vi at de skal kunne kommunisere med hverandre. Derfor hatr vi tatt utgangspunkt i eksempel app og modifisert denne til å funger fort vårt case.

azure-signalr/v1.md at dev · Azure/azure-signalr · GitHub

og satt opp infrastrukt i azure

Med dette ønsker vi badges right Now