Bombshells plug it in

Bombshells sliter litt med dårlig moral for tiden og trenger å drømme litt i hverdagen. Derfor har de nå laget en bucketlist i SharePoint som de har hentet inn i en PowerApp. Siden de kommuniserer mye med Teams i hverdagen har de valgt å legge inn appen der for å ha den lett tilgjengelig.

For Bombshells løser dette et sosialt behov, men tilsvarende løsninger kan brukes for å lage oppgavelister, legge til rette for bygging av backlogger osv. Det er en svært kostnadseffektiv måte å lage tilpassede verktøy som kan vise informasjon på tvers av Sharepoint intranett og Teams. I tillegg vil man enkelt kunne koble opprettelse eller endring av items opp mot automatisering i Power Automate.

Appen er selvfølgelig styles med riktige farger i forhold til Bombshell sin grafiske identitet.

De kan redigere eller legge til nye drømmer rett i appen.

SharePoint holder på dataene og viser dem slik som standard.

Nå ligger alt til rette for å drømme seg bort i hverdagen.

Teenage Mutant Ninja Turtles" In Dreams (TV Episode 2014) - IMDb