Sharing is caring

Vi har gjort en PR for å hjelpe Bouvet Shredders. I tillegg har vi hjulpet nINjas med motstand (resistor) for at dere magiske knapp skulle fungere. Se deres bloggpost(https://acdc.blog/in2022/deling-er-a-bry-seg/)