Hipsters rule the world!

For å skape en bedre applikasjon og en bedre brukeropplevelse har vi utviklet en SPA applikasjon med React og .NET Core 6. Applikasjonen lister ut matvarer som ikke er registret i kjøleskapet. Applikasjonen benytter Node.js og Bootstrap som er open source.
Bootstrap er benyttet for å skape en bedre brukeropplevelse for de gir bruker mulighet til å markere det de har handlet.
Backend gjør spørring mot Microsoft Dataverse og lister ut matvarer som mangler i en handleliste.

React
C# .NET Core 6