DocType HTML5 🤓🖐️

I vår SPA applikasjon for å hente ut handleliste til manglende matvarer i kjøleskapet har vi implementert HTML5 med HTML5 tags.

Definer dokument som HTML5
HTML5 <picture> tag