Branch policies, infrastructure as code with Pulumi and CICD as code with yaml

👾🤓✋🏻😎✌🏻👾

Det er opprettet to brancher i vårt github repo.
Develop branch som holder kode for dev miljøet.
Master branch som holder kode for test og prod miljøet.
Det er implementert regler som krever at man setter opp PR,
og for å kunne merge koden til develop må en annen utvikler godkjenne koden.
Det er også implementert build check som starter automatisk når man setter opp PR, slik at man unngår å merge inn kode som vil feile i CICD.

Github branch policy
PR to master with build check

Mappestruktur

/nINjas

Inneholder vår SPA applikasjon med React og .NET6

/nINjas.Infrastructure

Inneholder ASP.NET med Pulumi

/python

Inneholder pyton kode for å ta bilde med rasbery pi og analysering av bilde

Infrastructure as code with Pulumi

Pulumi with ASP.NET

CICD as code with yaml


Deployment with the power of the shell

Vi har jobbet med å kjøre CICD i azure devops men har noen rettighetsproblemer så deployment er gjort med powershell:

Deploy infrastructure with pulumi commands in powershell
Failed deployment in AzureDevops but with more time it will work!

Kjører på en app service i azure: https://ninjas.azurewebsites.net/