#Gyro #IoT #StayActive #BusinessValue

IoT/#Gyro, Azure/Kalle APIM API for registrering per pushup
Business value / Fysisk aktive medarbeidere har mer overskudd og yter mer til bedriften + utfordringer/konkurranser skaper engasjement, og for mange, lyst til å delta.

Du, ja! Du ja! 🙂 Du har et treningsstudio i lomma, sammen skal vi være både Personlig trener og entusiast.

Du som bruker kan f.eks. trigges til å åpne appen fra et (daglig) push varsel, enten fordi mor i huset ønsker en aktiv familie eller fordi bedriften din har en “ukas pushup’er”-konkurranse, eller fordi det er “head to head” mellom to eller flere utøvere. Dette kan vises live ved å sende kalle et API for hver eneste pushup, gitt at vi også får en nedtellingsklokke som starter alle appene på likt: da har hele familien/bedriften svært god underholdning 🙂

Teknologi: Vi benytter sensorer i mobilen for å holde track på treningen da de fleste har med seg denne selv når de trener. Data fra disse sensorene håndteres i et komponent som kobles til en Power App for å ha et grensesnitt ut mot brukeren. Data som genereres igjennom komponenten blir ved avslutning av aktiviteten lagret i en tabell i Dataverse sammen med data som brukt tid og en rating på hvor hard aktiviteten var.

Det første vi begynte med var å lage tabellen vi trengte i Dataverse, noe dere kan se bilder av nedenfor;

Legger til ny kolonne “Training type” i den nye tabellen “Training activity” i Dataverse.
Ny kolonne for rangering av hvordan deltakeren føler seg etterpå.

Siden det både er mer effektivt å jobbe hver for seg, samt at det er en begrensning i Power Apps som hindrer samarbeid i samme Power App, ble det bestemt å bygge grensesnitt ut mot bruker uavhengig av komponenten og deretter koble disse sammen når begge var ferdigstilt. Den som jobbet med komponenten lagde derfor sin egen app for å kunne debuge og finjustere komponenten.

Nedenfor ser dere denne appen “in progress” som viser koordinater og debug data for å om mulig analysere oss frem til når en faktisk push-up er utført. Plasseringen av mobiltelefonen på kroppen vil ha mye å si for hvordan utregningen gjøres.

Ved hjelp av en “Timer” sjekker vi gjevnlig koordinatene og sammenligner dem med forrige verdi.

Her tror vi at Z-koordinaten er viktigst (noe den kanskje ikke er), diff er her forskjellen fra “nå” til forrige måling. (foreløpig leses det hvert 180 millisekund).

Dette skal som sagt kobles sammen med det grafiske grensesnittet ut mot bruker, hvor denne appen også er “in progress”;

Versjon 0.2 av TreningsChallenge

Her er det foreløpig blitt fokusert på det funksjonelle, men designet skal endres etter hvert. Her er tanken at brukeren trykker på “start”, utfører aktiviteten og trykker på “stopp” hvor “tid brukt” oppdateres med den faktiske tiden aktiviteten tok sammen med hvor mange pushups du utførte på den gitte tiden. Brukeren kan deretter velge å trykke på “Lagre økt” for å lagre dataene i Dataverse.