Forretningsverdi i kobling mellom Dataverse og Sonos-høyttalere

Sonos-modulen i Dynamics 365 Family Engagement fungerer på den måten at man kan få opplest en melding fra Dataverse på en Sonos-høyttaler.

Vi ser allerede stor forretningsverdi i vårt lille familiescenarie der barn som ikke har sin egen smarttelefon kan få lest opp meldinger rundt om kring i huset, men også i andre scenarier.

Forretningsområder vi kan se for oss at dette kan være nyttig

  • Saksbehandling – lese opp innkomme saker
  • Mulighet for informasjon til svaksynte / blinde
  • Salgsorganisasjon – automatisere “pling” ved lukkede salgsmulighet og lese opp ting som titelen på salgsmuligheten, selger, verdi etc (i tillegg til virtuell klokkelyd og applaus)

Kategoripoeng

Med denne posten forsøker vi å belyse forretningsverdi i kategorien “Shark Tank”