Easy approval/rejection and push notifications in powerapps

For Skill sin SkillHikeAdvisor trengte vi en måte for å akseptere og avise forespørsler om tur fra forskjellige brukere.

Løsningen ble en flow som trigges av et knappetrykk i powerappen. Flowen sender en email til han/hun personen vil gå en tur med. Mail ser slik ut:

Ved å svare på ja eller nei vil brukeren som sendte forespørselen få en pushnotifikasjon på sin telefon om resultatet.

For å bruke dette trengs det to actions i Power automate flows:

  • Send Email With Options
  • Send Push Notifcations V2

#Lego Power Bricks