Cowders – Early delivery

Bonden Emmet ønsker seg en app for å få oversikt over gårdens gjøremål, status på åkrene og tider for leveranse av innhøstet korn. Bonden skal også gjøre vekstkontroll hvor det loggføres hvor god vekst hver åker har og appen kan identifisere ulike ugress gjennom å ta et bilde og sende inn. Bonden får da et svar på om ugresset er ansett som farlig og at det må gjøres ulike tiltak ( sprøyting) for å bekjempe disse.

Fabrikken bonden Emmet leverer til har ulike systemer for kontroll av drift og kornmottak, her finnes det også systemer som monitorer kornet som kommer inn etter fremmede objekter eller ugress som ikke burde være med.

Appen lages i React Native med tilhørende applikasjons API som tar i mot bilder og benytter seg av Azure Cognitive Services for å analysere bildene. Videre finnes det sensorer på gårdene som rapporterer via IOT Hub til stream analytics. Til pålogging tenker vi å bruke Vipps eller Azure B2C til pålogging.

Fabrikken er tenkt laget ved hjelp av Lego Mindstorm, hvor den tar i mot korn fra bonde og produserer kraftfor.

Til denne posten claimer vi: