Strikk og binders!

Her er en løsning for å analysere et bildes primære farger – i dette tilfellet de fem mest fremtrende farger – forenklet ned til Red, Green, Yellow Purple, Blue.

Løsningen er et API i API Management, som kaller en Logic App. Logic App’en kaller CloudMersive sitt “Image Recognition & Processing API” (https://api.cloudmersive.com/docs/image.asp). Dette API’et returnerer et JSON array bestående av RGB-verdier – de 5 mest fremtrende fargene.

Responsen var CloudMersive-API’et dyttes inn i en C# Function App med HTTP Trigger. Denne funksjonen oversetter først fra RGB til HSL fargemodell, og deretter fra HSL til “fargenavn”. Koden fra RGB til HSL er stjålet fra: https://www.programmingalgorithms.com/algorithm/rgb-to-hsl/

Et array av fargenavn sendes til Event Hub for statistikk-formål, samt returneres tilbake til API Management og ut til klient.

Det gjenstår litt jobb for å sikre både API’et, Logic App’en og Function app’en.

Koble API Management til Logic App
Koble API Management til Logic App
Logic App som kaller CloudMersive, Function App, sender response til Event hub og tilbake til APIM
Rødt ugress i grønn åker
Response for grønn åker
[{“colorName”:”Green”},{“colorName”:”Green”},{“colorName”:”Green”},{“colorName”:”Green”},{“colorName”:”Red”}]

Rødt ugress i gul åker
Response fra gul åker
[{“colorName”:”Yellow”},{“colorName”:”Yellow”},{“colorName”:”Yellow”},{“colorName”:”Red”},{“colorName”:”Yellow”}]

Claiming badges