“Near-Time”-data fra bonden

Et gammelt indiansk ordspråk lyder som følger (ikke verfisert): “Før du rekker å få sende en lang beskjed via røyksignaler, kan det allerede være for sent”. Dagens bønder har behov for oppdaterte data fortløpende og i vår løsning for vekstkontroll har vi tatt i bruk teknologi som understøtter dette behovet.

Sentralt i løsningen finner vi en Event Hub som kan ta imot data fra IOT sensorer eller fra bildeanalyse. Event hub’en kan videre supportere mange konsumenter av data som følger strømmen i sin egen hastighet.

Som i vår løsning skissert over så inkluderer dette Stream Analytics for analyse og aggregeringsformål, arkivering til andre datalagringstjenster slik som Azure Table Storage eller en .NET Core app som direkte konsumerer og behandler strømmen av data fortløpende.

To enkle Stream Analytics Queries som går leser fra Event Hub og sender data inn i et PowerBI dataset (cowders-sensor2) og til Table Storage (cowderstreamoutput) for historikkformål

Claiming badges

“Right Now” for designet og implementasjonen av en Near-time løsning