Deployment

  • Laget web app som kjører i klienten med Blazor web assembly.
  • Har laget appen som Progressive Web Application (PWA). Gjør det mulig å installere den som en app og cache alle filer lokalt.
  • Vi har opprettet en Static Web App in Azure
  • Definert en yaml pipeline med Github workflow
  • Satt opp automatisk bygg og deploy hver gang master-branchen oppdateres
  • Appen deployes automatisk til url https://blue-tree-069c24103.azurestaticapps.net/

Med denne posten ønsker vi å:

Få kategoripoeng for bruk av deployment pipelines for de løsningene vi lager CI/CD.
Og vi viser ryddig måte å gjøre utvikling, så drister oss til å claime:

ACDC Craftsman