Autentisering og abonnement ved bruk av Vipps

Bruker velger å logge inn

Videresendes til Vipps som står for authentisering

Når bruker har logget på, blir h*n sendt tilbake til app og kan jobbe videre

Videre er det også implementert ulike abonnement som bruker kan signere opp til, hvor selvsagt Cownter er premium funksjon.