Fremtidens Muchmuseum 

Dagens museer står overfor mange ulike utfordringer, det spenner fra globaloppvarming, nedbryting av bilder til å engasjere brukere og få besøkende. Dette er noen av de problemstillingene vi har tatt for oss i denne løsningen.   Etter intensiv sommerjobb for oss … Continue reading Fremtidens Muchmuseum